voedster


voedster 1.0

vrouw die als vervangster van de moeder borstvoeding geeft aan een kind; min

Semagram


Een voedster…

is een vrouw; is een persoon

 • [Tijd] verricht een taak die vroeger gebruikelijk was bij hogere kringen maar die nu in onbruik is geraakt
 • [Activiteit of handeling] geeft borstvoeding aan een kind
 • [Betrokkene] vervangt de moeder van het kind

  Algemene voorbeelden


  Door haar voedster werd ze in het christelijk geloof opgevoed.

  http://www.kerknet.be/parochies/b4/fiches/2123/2123.html

  De koningin aldaar, die pas een zoontje had gebaard – hij heette Triptolemos –, nam de als bedelares vermomde godin bij zich in huis en stelde haar als voedster aan. Mettertijd ging Demeter zoveel van het kind houden dat ze het de gave van de onsterfelijkheid wou schenken [...]. De furieuze moeder stuurde Demeter daarentegen de laan uit. Maar na de gedeeltelijke terugkeer van Persephone op aarde zocht de gewezen voedster Triptolemos weer op.

  In liefdes naam, Greta Seghers,

  Ook Napoleon leverde een grote bijdrage tot de mythe van het moederschap, in een - overigens geslaagde - poging om al die adellijke moeders die hun kind weggaven aan een voedster, tot andere gedachten te brengen.

  De Standaard,

  Als uit het huwelijk een kind wordt geboren, weigert de baby bij zijn moeder te drinken. Je hoeft geen kenner van Pirandello's werk te zijn om dat te zien als een symbool van de onmacht en steriliteit van de heersende klasse. De hulp wordt ingeroepen van een voedster uit de arbeidersklasse (Maya Sansa). De baby voedt zich gulzig aan deze levenslustige, krachtige, jonge vrouw.

  http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • voedstercel
  • voedsterduif
  • voedsterheer
  • voedsterplant
  • voedstervader
  • voedstervrouw

  voedster 2.0

  vrouwelijk konijn

  Semagram


  Een voedster…

  is een konijn; is een zoogdier; is een dier

  • [Geslacht] is van het vrouwelijke geslacht; is een vrouwtje

   Algemene voorbeelden


   De voedster is soms zo hitsig dat ze achter de ram holt en hem zelf wil bestijgen.

   http://home.planetinternet.be/~gilbert6/nedhtm/netscape.htm

   Een gedekte voedster duldt geen ram in haar nabijheid, wat dus garant staat voor een maandje stevige ruzie.

   http://www.konijnen.be/

   Voedsters zitten alleen in een klein hokje te wachten tot ze jongen werpen, terwijl konijnen juist sociale dieren zijn en in de natuur in groepen leven.

   http://www.a1.nl/homepages/dbalmelo/boekje_dec_2000.htm,