vogelflap


vogelflap 1.0

(neologisme)

rijtje wit en zwart gekleurde flappen dat aan hoogspanningskabels wordt opgehangen om te voorkomen dat vogels zich tegen de draden doodvliegen
De beweeglijke en ook ’s nachts goed zichtbare vogelflappen dienen als alternatief voor de tot nu toe gebruikte varkensstaarten.

Semagram


Een vogelflap…

is een beschermingsmiddel

 • [Functie] dient om te voorkomen dat vogels zich tegen de draden van hoogspanningskabels doodvliegen

  Algemene voorbeelden


  Op een hoogspanningsdraad bij Hazerswoude-Dorp worden dinsdag met een helikopter over een afstand van één kilometer vogelflappen aangebracht. Deze moeten ervoor zorgen dat minder vaak vogels tegen de draden botsen. Tennet, de beheerder van het Nederlandse stroomnet, meldt donderdag een proef te gaan doen in het Groene Hart met de flappen.

  Trouw,

  Etymologie


  Aard herkomstinheems woord
  Vroegste datering2009