volle zee


volle zee 1.0

de zee waar deze niet meer door kusten is omgeven of waar geen vasteland meer te bespeuren valt; soms ook specifiek zeerechtelijk voor: het zeegebied buiten de territoriale wateren of buiten de Exclusieve Economische Zone
Vaak in voorzetselverbindingen als in, op (de) volle zee.

Algemene voorbeelden


Unclos III biedt de kuststaten de mogelijkheid een derde zone in te stellen; de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Deze zone mag maximaal 200 zeemijlen breed zijn, gemeten vanaf de kust [...]. Buiten de EEZ begint de volle zee.

NRC,

Ik stel me voor hoe haar schip draait en naar volle zee stevent.

De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

De Estonia sleurde in 1994 bijna negenhonderd mensen mee. Maar hij zonk in volle zee. De Herald, dat was vlak voor de kust.

De Standaard,

Het essentiële punt is namelijk dat het hier om vispopulaties gaat die zich op een geografisch min of meer vaste lokatie in zee bevinden. Juridisch bevindt zo'n vispopulatie van bijvoorbeeld kabeljauw zich echter in twee zones. Gedeeltelijk in de EEZ en gedeeltelijk in de volle zee.

NRC,

In diverse wetenschappelijke artikelen over maritieme fraude worden telkens gevallen aangehaald van schepen die op volle zee zouden zijn verdwenen of doelbewust om de verzekeringspenningen tot zinken zijn gebracht.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b9_7_1.htm,

De vraag is nu in welke juridische zone Canada het Spaanse schip heeft geënterd en in beslag genomen. Dit is gebeurd buiten de door Canada ingestelde EEZ van 200 zeemijl en dus op de volle zee.

NRC,