voorschool


voorschool 1.0

schools onderricht dat voorafgaat aan het basisonderwijs en dat wordt georganiseerd voor kinderen die risico lopen op een leerachterstand, als alternatief voor de peuterspeelzaal; onderricht vóór de basisschool

Semagram


De voorschool…

is onderricht

   Algemene voorbeelden


   Ook kunnen verschillen tussen groepen versterkt worden: de niet-risicogroep naar de peuterspeelzaal, de risicogroep naar de voorschool.

   http://www.bredeschool.net/frames/n123.htm,

   Kindercentra voor alle voorschoolse voorzieningen. Peuterspeelzalen, de kinderopvang en de voorschool moeten samengaan in kindercentra die nauw samenwerken met basisscholen.

   Dagblad van het Noorden,

   De eerste voorschool kan in de experimentele fase nog bekostigd worden uit middelen uit hoofde van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en andere (tijdelijke) gemeentelijke budgetten (bv. in het kader van het grotestedenbeleid).

   http://www.gymnasiumnu.nl/,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • voorschoolproject