vrijeschool


vrijeschool 1.0

((vooral) in Nederland)

school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs waar wordt gewerkt volgens de antroposofische principes van Rudolf Steiner, volgens welke de persoonlijke ontwikkeling van de leerling het voornaamste streefdoel van het onderwijs is; school met de steinermethode; steinerschool

Semagram


Een vrijeschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Vrijeschool Zutphen is een bruisende school waar betrokken leraren jongeren stimuleren in hun ontwikkeling. Waar creativiteit, warmte en aandacht voor groei sleutelwoorden zijn. Waar geleerd wordt met hoofd, hart en handen. Vandaar uit leiden we op voor examens vmbo-t, havo en vwo.

   http://www.berkelvo.nl/cms/

   De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil graag een expertise- en kenniscentrum zijn voor vrijeschoolonderwijs. Dat kan alleen door samen met de onderwijsinstellingen te komen tot inzicht in de werking en kennis van het onderwijs.

   http://www.vrijescholen.com/pages/BDVS/Onze%20diensten?windowuid=uid1305033954

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • vrijeschoolonderwijs