warrelen


warrelen 1.0

(Gezegd van stoffelijke zaken en vervolgens van onstoffelijke, zoals gedachten, beelden, ter uitdrukking van de verwarring die iemand ervaart)
zich voortdurend en met een onregelmatige, veelal draaiende of kronkelende beweging voortbewegen; zich voortdurend en onregelmatig door elkaar of heen en weer bewegen
Vaak gevolgd door een voorzetselbepaling die de plaats of richting aanduidt van de beweging of voortbeweging van het genoemde.

Semagram


Warrelen…

is een gebeurtenis

   Combinatiemogelijkheden


   met subject


   • bladeren warrelen
   • paperassen warrelen
   • veren warrelen
   • afval warrelt
   • sneeuw warrelt
   • zand warrelt

   Ik stond bij het raam en keek naar de bladeren die in zijn tuin naar beneden warrelden.

   Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

   Opeens wierp zijn vader beide armen omhoog in een wat overdreven wanhopig gebaar. Alsof alle paperassen op zijn bureau door elkaar moesten warrelen.

   http://www.newmoon.nl/ergosum/verhalen/verrips.php,

   De chauffeur trekt de wagen als een arrenslee de bocht door en buiten [...] stuiven twee oudere dames op als kraaien, de veren warrelen van hun hoedjes.

   Alle verhalen, Manon Uphoff,

   Om de auto is neerslag die het midden houdt tussen regen en sneeuw, deze warrelt door het licht van mijn koplampen.

   Zonsopgangen boven zee, Jeroen Brouwers,

   Om hun voeten warrelde afval – lege sigarettendoosjes, plastic zakken, reclamefolders.

   Liefdesmeer & andere verhalen, Chaja Polak,

   Van over de akkers en de heide waait het zand de kamer binnen en warrelt Elize in haar ogen.

   Alle verhalen, Manon Uphoff,

   • gedachten warrelen
   • getallen warrelen
   • ideeën warrelen

   Mijn gedachten warrelen rond het boek, en het mysterieuze proces dat lezen heet.

   http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_galerie.html

   Hij probeert de tijd over de taken en de jongens te verdelen maar de getallen warrelen door elkaar en hij denkt aan de zes (6!) maanden die hij in elk geval nog voor de boeg heeft.

   Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

   Allerlei rationele en irrationele ideeën warrelden door mijn hoofd.

   Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

   tegenwoordig deelwoord als adjectief gebruikt


   • warrelende bladeren
   • warrelende massa
   • warrelende troep

   Op schemer-diepe grondkleuren vertoonden zij wonderlijke, met het spitse penseel in tintelklare verven aangebrachte belijningen, arabesken gelijk, die de fugitieve rhythmiek poogden vast te houden van wuivende bloemen en grassen, van neerstuivende, warrelende bladeren, de haastige schitter-siddering van broze sneeuwkristallen...

   De Standaard,

   De symmetrie verdwijnt en de schilderijen zijn overladen met figuren in beweging; het geheel is een warrelende massa vormen en kleuren.

   vo.malmbergmethodes.nl/index.aspx?FilterId=8744&ChapterId...

   Hij pakte vissen uit de emmer en slingerde ze midden in een groot krokodillenkluwen, dat meteen veranderde in een warrelende, happende troep lijven.

   Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

   met een als-bepaling


   • warrelen als pluisjes
   • warrelen als een sneeuwvlokje

   In dat verhaal leef ik lang en gelukkig met een man naar wie ik lang gezocht heb. Een man met bruine, zachte ogen en haar dat warrelt als pluisjes in de wind.

   Alle verhalen, Manon Uphoff,

   De buikwand van de helikopter scheurde open en een ijskoude wind wervelde naar binnen. Nu werd ze het luchtruim ingezogen. Ze woog niets meer, warrelde als een sneeuwvlokje in de ijle lucht.

   De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

   Vaste verbindingen


   warrelende beweging


    Zie: warrelende beweging

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • neerwarrelen
   • opwarrelen

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • warrelnet