warrelende beweging


warrelende beweging 1.0

beweging veroorzaakt door wat zich voortdurend en onregelmatig door elkaar of heen en weer beweegt of voortbeweegt

Algemene voorbeelden


Aan de zoom van het struikgewas verscheen een donkere borstelige beer, bleef staan, snoof de wind op en liep dan door een gebied met korte heesters [...], op de voet gevolgd door zes biggetjes, die vlijtig, neus tegen staart, als olifantjes in de rij liepen, terwijl de blekere zeug, schichtig rondkijkend, de korte processie sloot. [...]. De kleintjes stormden in cirkels en ellipsen rond, over water en takken heen, in een warrelende beweging in mijn richting.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,