water naar de zee dragen


water naar de zee dragen 1.0

een overbodige en daardoor zinloze daad verrichten

Algemene voorbeelden


In een stad als Rome over het belang van de Cultuur praten was, als water naar de zee dragen: de cultuur van deze stad is drager van haar economie.

De Standaard,

Wie geld geeft dat als enig doel heeft de armoede te verlichten, draagt water naar de zee. De noden zullen blijven en zelfs toenemen, want je bestraft hen die moeizaam en uit eigen initiatief iets proberen op te bouwen.

http://www.wereldwijd.be/archief/ww307-30.htm,