webschool


webschool 1.0

website die dient om via het internet onderwijs te verstrekken aan kinderen die ziek zijn of om een andere reden langdurig van school afwezig zijn

Semagram


Een webschool…

is een website

   Algemene voorbeelden


   "In Nederland gaan waarschijnlijk alleen al 750 tot 1000 autistische jongeren niet naar school. We willen ook deze groep de helpende hand bieden [...]. Jongeren zijn soms jarenlang thuis en blijven dan verstoken van onderwijs. Met onze webschool kunnen we deze groep hopelijk toch bereiken." Volgens Jansen wordt het lesprogramma op de webschool volledig afgestemd op de doelgroep.

   Haagsche Courant,

   Langdurig zieke kinderen kunnen binnenkort thuis of in het ziekenhuis digitaal les krijgen. Woensdag 18 oktober begint het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht als eerste met de 'webschool'. Zij kunnen een laptop in bruikleen krijgen en zo toch hun schoolopdrachten maken. Nadat ze zijn geregistreerd is inloggen op www.webschool.nl voldoende.

   ANP,