wilsonbekwaam


wilsonbekwaam 1.0

niet of niet meer in staat om zijn wil te uiten en zelfstandig beslissingen te nemen

Algemene voorbeelden


Iemand is 'wilsonbekwaam' als hij/zij niet tot een redelijke waardering van de eigen belangen in staat wordt geacht.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder75.htm

Dieren achten we wilsonbekwaam en wie niet kan kiezen kan ook niet voor het goede kiezen.

http://www.kuleuven.ac.be/cabme/onderwijs/discussieruimte/discussiepunten/1-3-1-2-1-1.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een wilsonbekwame cliënt
  • een wilsonbekwame patiënt
  • wilsonbekwame patiënten

Het in acht nemen van de zorgvuldigheideisen is geboden voor zover de overeenkomst strekt tussen de situatie van een verzoek van een wilsbekwame patiënt en de situatie van een wilsonbekwame patiënt met een wilsverklaring.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

Wij menen dat levensbeëindiging bij zogeheten wilsonbekwame patiënten een wezenlijk andere materie betreft dan levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Een regeling met betrekking tot de beoogde centrale beoordelingscommissie voor gevallen van levensbeëindiging bij enkele bijzondere categorieën patiënten moet naar ons oordeel dan ook niet in het onderhavige wetsvoorstel worden opgenomen.

http://www.nvve.nl/,

Onverlet het bovenstaande wordt de meerderjarige wilsonbekwame cliënt waar mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten betrokken.

http://www.psynip.nl/leden/ethiek/nbc.htm,

  • een wilsonbekwame persoon
  • wilsonbekwame personen

Met wilsonbekwame personen worden in dit advies niet enkel de juridisch onbekwamen bedoeld (bv. minderjarigen, personen met een statuut van verlengde minderjarigheid), maar ook juridisch bekwame personen die feitelijk (door ziekte, ongeval, ouderdom, dementie) niet in staat zijn (of niet meer in staat zijn) hun wil te kennen te geven betreffende beslissingen die hun persoon betreffen (gezondheid, medische behandeling, lichamelijke integriteit, kwaliteit van leven, waardig sterven).

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Wanneer een wilsonbekwaam persoon zijn keuze ten aanzien van donatie vastlegde voordat hij of zij daartoe niet meer in staat was, dan blijft de wilsbeschikking rechtsgeldig.

http://www.donorvoorlichting.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding