zangschool


zangschool 1.0

instelling waar men zangles kan krijgen; school om te leren zingen

Semagram


Een zangschool…

is een school; is een instelling; is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   Julius Hey sticht tezamen met Richard Wagner de eerste Duitse zangschool, want Wagner kan met de Italiaans geschoolde zangers zijn opera's niet uitvoeren.

   http://www.let.uu.nl/voice/History/CollegeReinders/Inleiding.html,

   Uiteraard dienden zij voor alles zeer grondig Latijn te kennen, maar ook moesten zij kennis hebben van Romeins en kanoniek recht; van de grondbeginselen van logica, filosofie en godgeleerdheid; vermoedelijk ook van kosmologie en elementaire geneeskunst, en zeker van zowel de theorie als de praktijk van de muziek, want St. Donaas was ook fameus als zangschool.

   NRC,

   Alleen al in Berlijn ken ik drie vrouwen die op een zangschool zitten en zoiets is behoorlijk duur!

   Russendisco, Wladimir Kaminer,

   Bij deze zangschool kan je zangles krijgen in zowel groepen als alleen. Je leert er onder andere hoe je je stem moet gebruiken en hoe je adem moet halen tijdens het zingen.

   http://www.youramsterdam.nl/factsheets/zangschool-monique-de-nijs.aspx