zedeloosheid


zedeloosheid 1.0

het zedeloos zijn; het zich niet houden aan de goede zeden; het niet getuigen van goede zeden; het strijdig zijn met de goede zeden; pregnanter ook: het ontuchtig zijn; ontucht; ontuchtigheid

Semagram


Zedeloosheid…

is een eigenschap

   Algemene voorbeelden


   In de warme tijd zat er een hagelwitte overtrek over zijn donkerblauwe kepie. Mijn moeder huilde veel om hem. Ze was bang voor de zedeloosheid op het water en ook dat hij echt in de golven zou verdwijnen en opgepeuzeld worden door haaien of zwaardvissen.

   Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

   Ik overdenk wel eens alle dingen die er gaande zijn in deze wereld. Het doorgaande verval, het vertrappen van Gods wetten en de zedeloosheid.

   Reformatorisch Dagblad,

   Naderhand bleek dat beide meisjes nog maagd waren, maar dat ze een einde aan hun leven hadden gemaakt om de eer van hun familie te redden. Dit speelde zich af in 1992, maar 'zedeloosheid' was in Turkije tot de dag van vandaag een reden om meisjes van onderwijs uit te sluiten.

   NRC,

   En veel titels ook over de zedeloosheid, de uitspattingen en de martelwerktuigen van de dames en heren die r.k. nonnen en r.k. priesters heten: moderne kloostergruwelen, de papenspiegel, het ultramontaansche wespennest.

   Averechts, Gerrit Komrij,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • zedeloosheid uitstralen

   Ook de hunnenvrouwen dronken en vochten mee, straalden zedeloosheid uit en waren onbeschaamd in hun optreden.

   De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de zedeloosheid van iemand

   In een adem laat zij daarop volgen dat de zedeloosheid van Nadia overduidelijk bleek uit het feit dat ze zich, toen haar kind nog in de wieg lag, had laten verleiden door weer zo'n rondreizende artiest, een cabaretier, die vanwege zijn politieke opvattingen in Indië allang als ongewenst persoon werd beschouwd.

   Sleuteloog, Hella S. Haasse,

   in voorzetselgroep


   • een reputatie van zedeloosheid
   • een proces wegens zedeloosheid

   Parijs zelf. De stad had in die tijd nog een reputatie van zedeloosheid. 'Het hedendaagse Sodom en Gomorra' had een collegeleraar gezegd.

   Mise-en-scène, Axel Bouts,

   Alle elementen voor een modernistische schrijversmythe waren aanwezig, in de juiste dosis en op het goede moment: het drop-out gegeven [...], de bohème en de armoede in Parijs [...], zijn huwelijk met een filmsterretje, het internationale leven: Rome, Amerika, Parijs... een proces wegens zedeloosheid, en niet te vergeten... de romance met Sylvia Kristel die hem in één klap boulevardfähig maakte.

   Van GAFPA tot PRAVDA, Tony Meesdom,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • je zedeloosheid
   • jouw zedeloosheid

   Jij verwekt ergernis met je liederlijk gedrag, voorbeelden van je zedeloosheid bereikten me uit alle hoeken van de provincie, hier, onder de ogen van mijn eigen parochianen, pleeg je ontucht met een arabische deerne.

   De stoelendans, Paul Koeck,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • zedeloosheid, bandeloosheid en goddeloosheid
   • lauwheid, onkunde, traagheid, zedeloosheid

   Het schaamrood stijgt me nu nog naar de wangen, als ik eraan denk hoe gelukkig ik in dat verderfelijke milieu bij het uitschot van het uitschot ben geweest. Ik heb er mijn wereld leren kennen, ik ben er ingewijd, het mekka van de zedeloosheid, de bandeloosheid, de goddeloosheid, ik denk er met tranen in de ogen aan terug.

   De wekker, André Janssens,

   Met dat al waren al spoedig na de Reformatie de aandachtspunten gevormd voor een beginnende 'nader-reformatorische', ook op de eigen kerk gerichte kritiek: lauwheid, onkunde, traagheid, zedeloosheid.

   http://www.ssnr.nl/

   zedeloosheid 2.0

   (weinig gebruikt, archaïsch)

   iets wat zedeloos is; gedrag, gedraging, handeling e.d. die als zedeloos bestempeld kan worden
   Vooral aangetroffen in religieuze context, vaak in Koranteksten en andere islamitische geschriften.

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

   Semagram


   Zedeloosheid…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Allah de Verhevene zegt in zijn overheerlijke boek: "En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg." (Al Isra: 33).

     http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=3132555&s=eaffc9d3e99deae46c2f0c149ce38b8a,

     Hij voegde vervolgens het volgende hieraan toe: "Allemaal zijn jullie op de hoogte van de kleine tekenen van het Uur die aanwezig zijn sinds de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). Wat nu resteert zijn nog de grote tekenen. Zo zijn aardbevingen, dictators, rebellerende volkeren, toename van muziekinstrumenten, zedeloosheden en alcoholische danken in de Islamitische landen reeds toegenomen.

     http://www.bouw.as-soennah.nl/nieuws/nieuws.php?id=1894

     Verplichtingen worden verwaarloosd, hoofddoeken gaan af - als ze al correct worden gedragen -, kleren worden met de dag korter en schaamtelozer gedragen, krijsende zangers die uit auto's weerklinken en natuurlijk de stranden die vollopen, dit alles is jammerlijk genoeg typerend voor de zomer. De verderfelijkheden en zedeloosheden nemen gestaag toe, alsof al dat wat in de winter niet heeft plaatsgevonden, moet worden ingehaald in de zomer en dubbel ook.

     http://zwijgzamewoorden.wordpress.com/2010/06/13/kies-deze-zomer-bewust/,

     Broeders en zusters, deze fitna is zelfs zo ver gekomen dat sommigen van ons contact opnemen met getrouwde broeders en zusters en dus een nog grotere fitna veroorzaken, moge Allah elk islamitisch gezin beschermen tegen al-fitan, ameen. Allah (Subhanaho wa Ta'alaa) zegt in de Qoran in de volgende aya wat als volgt vertaald zou kunnen worden: "En nader het overspel niet. Waarlijk, het is een zedeloosheid (iets dat de grenzen overschrijdt, een grote zonde) en een kwade weg (die naar de hel leidt, tenzij Allah het vergeeft.)"

     http://www.maroqui.nl/forums/archive/index.php/t-3312.html,

     Combinatiemogelijkheden


     als subject bij een werkwoord


     • voorvallen

     Intussen had de abt appèl aangetekend bij den H. Stoel tegen de visitatie; hij ontkende niet, dat zedeloosheden in de abdij waren voorgevallen, maar verklaarde, dat deze steeds naar behoren gestraft waren.

     http://www.noordhollandsarchief.org/search/?miview=inv2&mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=356&minr=877151&milang=nl

     als object bij een werkwoord


     • zedeloosheden begaan
     • zedeloosheden plegen

     Umm Salamah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald [...] dat Dja3far radiya-llaahu 3anhu gezegd heeft: "O koning, wij waren een volk van onwetendheid. Wij aanbaden beelden, aten kadavers, pleegden zedeloosheden, verbraken familiebanden, behandelden onze buren slecht."

     http://islaamkennis.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=142:deel-3-de-maatschappelijke-situatie-voor-de-neerzending-van-de-profeet-salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam&catid=60:de-gebeurtenissen-voor-de-neerzending-deel-3,

     "Verwijdert hen niet van hun huizen en zij mogen (deze) niet verlaten, behalve wanneer zij duidelijk zedeloosheden begaan…" (Soerah At-Talaq:1).

     http://www.eltawheed.nl/index.php?s=f5df9bea2ec2edda113a8b7bc2390c0a&nav=nieuws&nid=333&pagenumber=6,