zedenmeesteren


zedenmeesteren 1.0

(pejoratief)

op hinderlijke wijze de zedenmeester uithangen; voortdurend, tot vervelens toeanderen bepaalde normen willen opleggen
Alleen aangetroffen in de vorm van de infinitief, vaak ook ingeleid door om te of verbonden met werkwoorden als moeten en gaan.

Semagram


Zedenmeesteren…

is een activiteit

   Algemene voorbeelden


   Een schimmige marktwerking en de angst om te zedenmeesteren zijn wellicht te lang hand in hand gegaan. Etalages met metershoge dildo's in winkelgebieden, erecte symbolen van de enorme Amsterdamse ruimdenkendheid?

   http://krakenpost.nl/archief/Dec/0072.html,

   Na de discussie over de vraag of de overheid moet 'zedenmeesteren', die de VVD voor de zomer beheerste, bevatte de materie die de commissie-Opstelten bereikte, geen explosieve lading meer. Wie het woord 'moralisme' nog één keer zou gebruiken, was de boodschap die de partij de commissie meegaf, zou met pek en veren worden besmeurd.

   de Volkskrant,

   Volgens Zijlstra vond de premier op grond van zijn eigen morele maatstaven dat het niet kon, maar was hij er de persoon niet naar om over anderen te gaan zedenmeesteren.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2638428/1998/09/05/Hillen-kan-niet-tippen-aan-De-Quay.dhtml,

   In de politiek heerst onverkort het adagium dat we niet moeten zedenmeesteren. We willen toch niet terug naar de bekrompen godsdienstige moraal van vroeger, wordt er dan verontwaardigd geroepen.

   http://www.haagsecolumnisten.nl/content/view/73/48/,

   Het is vaak al ongelukkig als de overheid gaat zedenmeesteren, maar het wordt helemaal gevaarlijk als ze moraal met de wet in de hand probeert af te dwingen.

   http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=15445&tPageFoundR=105&lastR=122503,

   Persoonlijk weet ik niet of het wel zo’n goed idee is dat de regering gaat zedenmeesteren. Laat men waarden gewoon omzetten in wettelijke normen of beleid, denk ik dan.

   http://kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=15477&tPageFoundR=311&lastR=123923,

   Het was niet de taak van het MLL-Front om te zedenmeesteren, maar om de jeugd te redden, een socialistisch perspectief te geven, door een beroep te doen op de energie, moed en idealisme van de jeugd. De jeugd moest strijden en zich niet laten verleiden door de nog toegestane 'platte vermaken'.

   http://www.marxists.org/nederlands/bot/1983/fascism/10.htm,