zedenmeesterij


zedenmeesterij 1.0

(pejoratief)

het op hinderlijke wijze spelen voor zedenmeester; het uithangen van de zedenmeester; het voortdurend, tot vervelens toe prediken van zedenlessen; het anderen voortdurend hinderlijk bekritiseren met zedenlessen

Semagram


Zedenmeesterij…

is een activiteit

   Algemene voorbeelden


   PvdA-Kamerlid Dijsselbloem, lid van een fractie die niet bekend staat vanwege zedenmeesterij, heeft gezegd dat de muziekzenders MTV en TMF "een aanhoudende reeks muziekclips uitzenden waarin "pimps" op walgelijke wijze "bitches" als gebruiksvoorwerpen behandelen en aangesproken dienen te worden op hun verantwoordelijkheid omdat jongeren door hun toedoen een verwrongen beeld van seksualiteit krijgen."

   http://arieslob.christenunie.nl/k/n6003/news/view/110948/43629/Slob-schiet-uit-zijn-slof.html,

   Het is onbegrijpelijk dat een maatschappij die slavernij verbiedt, alsmede kinderarbeid en verkoop van organen, de inzet van het lichaam voor de seksuele exploitatie door anderen toestaat. Het weg willen blijven van zedenmeesterij heeft ook een rol gespeeld bij de wetgeving rondom het homohuwelijk. Die stap impliceert de ontkenning van het feit dat er nu eenmaal naar hun aard verschillende soorten intermenselijke relaties zijn, met verschillende rechten en mogelijkheden.

   http://www.e-stem.nl/

   Bewijzen van het bestaan van liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht werden ofwel stilzwijgend weggemoffeld, zoals ten aanzien van de Grieken en Romeinen, of snel vernietigd, zoals nog steeds gebeurt met recent opgegraven Inca- en Maya kunst [...]. Zonder zulke zedenmeesterij, laat de geschiedenis een tegenovergestelde realiteit zien: liefde tussen mannen is een van de universele constanten in het bestaan van de mensheid.

   http://www.gay-art-history.org/gay_nederlands.html

   De oproep om een affiche met pornografische foto uit de publieke ruimte te verwijderen, werd door hen als zedenmeesterij afgedaan. Deze foto was immers kunst, namelijk van Groninger Museum-adept Erwin Olaf, en daarmee verheven boven publieke discussie.

   http://www.bertwesterink.nl/column-79.htm,

   Insiders noemen minister Hirsch Ballin wel de ideoloog achter Lubbers. In elk geval is deze minister sinds het rapport 'Recht in beweging' sterk bezig met de noodzaak van een geestelijke onderbouwing van onze rechtsstaat. Eind februari deed hij een krachtig appèl op de kerken en het Humanistisch Verbond "om de eigentijdse koudwatervrees voor zedenmeesterij te overwinnen".

   http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=8682,

   Moet moraal weer? Voorbij de vrijblijvendheid en zedenmeesterij, Koelega, D./Noordegraaf, H.

   http://www.boekenverkoper.nl/boek/2149898075/MOET_MORAAL_WEER__Voorbij_de_vrijblijvendheid_en_zedenmeesterij/,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • autoritaire zedenmeesterij
   • Haagse zedenmeesterij
   • liberale zedenmeesterij
   • Nederlandse zedenmeesterij

   Is het terecht dat de overheid paal en perk stelt aan de verbeelding van vrouwen als lustobject in het publieke domein of moeten we oppassen voor Haagse zedenmeesterij en betutteling?

   http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/de-seksualisering-van-de-maatschappij-waar-gaat-het-eigenlijk-over,

   Er zijn wegen denkbaar waarlangs het gemeenschappelijk normbesef kan worden hersteld. Het gaat hier niet om een verlangen naar autoritaire zedenmeesterij. Wat wel kan en moet is het ontwikkelen van modellen die ons weer morele toetsingskaders bieden.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/480288/1997/09/22/Kok-bewijst-herstel-collectieve-moraal-slechte-dienst.dhtml,

   Aangevoerd door het kamerlid Hirsi Ali voeren de liberalen een eigen heilige oorlog tegen de in hun ogen achterlijke islam [...]. Deze liberale zedenmeesterij botst krachtig met het rapport dat de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid deze week uitbracht als bijdrage aan het debat over waarden en normen.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief/article/detail/1762732/2003/12/13/CDA-moet-liberale-zedenmeesterij-halt-toeroepen.dhtml,

   De Belgen, voor wie De Foer schrijft, biedt het beeld dat hij van de Nederlanders schildert, helemaal niets nieuws. Ze kennen die Nederlandse betweterigheid en zedenmeesterij vanouds.

   http://retro.nrc.nl/W2/Columns/Heldring/990713.html,

   in voorzetselgroep


   • beschuldigd worden van zedenmeesterij

   Dat is allemaal wel heel anders dan toen ik begon in de politiek als Kamerlid in 1994. Toen kon je het woord moraal niet in de mond nemen of je werd beschuldigd van zedenmeesterij en intolerantie!

   http://andrerouvoet.nl/k/n17792/news/view/161750/186792/Speech-Andr-Rouvoet-Uniecongres.html,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • zedenmeesterij en betutteling
   • bemoeizucht en zedenmeesterij
   • moralisme en zedenmeesterij

   Verbieden, zedenmeesterij en betutteling werkt averechts. Bewustwording van het gegeven dat vrouwen die zich als lustobject opstellen daarmee impliciet hun ondergeschiktheid aan de man bevestigen, zou wel kunnen leiden tot meer persoonlijke emancipatie.

   http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/de-seksualisering-van-de-maatschappij-waar-gaat-het-eigenlijk-over,

   Calvijn is als waarheidsclaimer voorbij, zijn imago gestold en de beleving van zijn doctrine over het algemeen tot negatieve associaties gereduceerd. Bewonderd wordt hij alleen nog in orthodox-gereformeerde kringen [...]. Daarbuiten is zijn imago verwaterd tot strengheid, eigenwijsheid, vreugdeloosheid, bemoeizucht en zedenmeesterij.

   http://www.annevandermeiden.nl/arkivcalvijn.html,

   Hirsch Ballin beweert dat, om het verwijt van moralisme en zedenmeesterij niet over zich af te roepen, "de overheid zich gedrongen voelt om maatschappelijke problemen in rekenkundige en bureaucratische termen te gieten".

   http://www.lvsi.nl/toespraak-tgv-25-jarig-jubileum-van-de-lvsi-dp1.html,