zee-engte


zee-engte 1.0

afbeelding

Bron: NASA
(Publiek domein)

nauwe doorgang van de zee tussen twee landmassa's; zeestraat

Semagram


Een zee-engte…

is een engte; is een plaats

  • [Geheel] is een deel van de zee
  • [Positie] is gelegen tussen de kusten van twee landmassa's
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is nauw
  • [Gevolg of resultaat] vormt een doorgang

Algemene voorbeelden


Op de oceaan [...] wordt de navigatie met de modernste apparatuur een lachtertje. Een veerdienst op het Nauw van Kales is harder [...]. De commandant doet alles op eigen kracht met het schip: binnenvaren en buitenvaren in altijd veranderlijke omstandigheden, tot stormkracht twaalf, in potdichte mist. De moeilijkheidsgraad ligt veel hoger in de drukst bevaren zee-engte.

NRC,

De Bosporus in Instanboel. Deze smalle zeeëngte vormt de enige verbinding naar buiten. De Zwarte Zee is dus vrijwel een binnenzee.

NRC,

Een andere opvatting was dat de Noordelijke IJszee bedekt was door een aaneengesloten laag ijs die voor een groot deel op de bodem rustte [...]. Er blijken zich diepe sporen te bevinden in de zeebodem van zeker 10 meter diep en 500 meter breed op een diepte van 750 meter in de Framstraat, de zeeëngte tussen Groenland, Noorwegen en Spitsbergen.

NRC,