zeebaboe


zeebaboe 1.0

((vooral) in Nederland)

baboe die bij een overtocht naar of van het voormalige Nederlands-Indië op de kinderen van het Nederlandse gezin paste

Semagram


Een zeebaboe…

is een persoon

  • [Plaats] past op de kinderen tijdens een overtocht op zee

    Hoofdsemagram: baboe


    Algemene voorbeelden


    Mijn moeder keek met een opgetrokken neusje even in de tas en gaf hem toen direct over aan de baboe – de voor deze reis speciaal ingehuurde zeebaboe, die nog niet bekend was met de hiërarchie bij ons thuis.

    Mevrouw mijn moeder, Yvonne Keuls,