zeegat


zeegat 1.0

afbeelding

Bron: James Morley
(CC BY 2.0)

toegang tot de open zee, gevormd door de monding van een zeearm, binnenzee of rivier of een doorgang tussen kusteilanden of kusten

Semagram


Een zeegat…

is een toegang; is een plaats

 • [Afmeting] is ruim en breed
 • [Ontstaan] ontstaat door de monding van een zeearm, binnenzee of rivier in zee of een doorgang tussen kusteilanden of kusten
 • [Richting] voert naar de open zee
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt gebruikt door de scheepvaart

Algemene voorbeelden


Aan de kust vallen grofweg drie vormen te onderscheiden: de estuariumkust bij de Zeeuwse - Zuid-Hollandse eilanden, de gesloten kust met duinen langs Zuid- en Noord-Holland, en de waddenkust die bestaat uit een serie langgerekte eilanden met enkele zeegaten.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Intussen waren in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland vele honderden kilometers zee- en rivierdijk versterkt. Vier van de vijf zee-armen waren door dammen afgesloten, met als meest prestigieuze bouwwerk de stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde. Deze afsluiting van de zeegaten leverde een verkorting van de kustlijn van 700 kilometer op.

NRC,

De Straat van Gibraltar vormt vanzelfsprekend de belangrijke ingang die de Atlantische Oceaan met de Middellandse Zee verbindt. Het is interessant dat het zeegat eens door de Phoeniciërs, of inwoners van Tyrus, werd beheerst en tijdens de laatste verscheidene eeuwen is het een door Engeland beheerst fort geweest.

http://www.e-watchman.be/essays/dood_god.html,

Vaste verbindingen


het zeegat uit varen


 1. de zee opvaren; koers zetten naar zee; de volle zee kiezen

  Op sommige strandgedeelten is het overgrote deel nog intact, op andere delen blijken veel zakjes gescheurd na wekenlang in het zeewater te hebben gedreven [...]. De Scherbro, het Franse schip dat de gifzakjes vervoerde is gisterenavond het zeegat uitgevaren. De deurwaarder heeft het schip vrijgegeven nadat een bankgarantie voor de borgsom van 5 miljoen gulden was gegeven door de Franse onderneming.

  Meppeler Courant,

  Hebzuchtig voeren zij [...] het zeegat uit onder het zingen van dat je daar rijke buit wachtte.

  NRC,