zeegebied


zeegebied 1.0

deel van de zee waarvan het oppervlak geografisch nauwkeurig is aangegeven; afgebakend deel van het zeeoppervlak

Semagram


Een zeegebied…

is een gebied; is een deel

 • [Geheel] is een deel van de zee
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is geografisch nauwkeurig afgegrensd
 • [Stoffelijke eigenschap algemeen] heeft een grote oppervlakte

  Algemene voorbeelden


  Een groot zeegebied rond Nieuw-Zeeland is sinds dinsdag gesloten voor de jacht op grote walvissen en dwergvinvissen.

  Meppeler Courant,

  De maneuvers, die tot 20 maart duren, bleven volgens het Taiwanese ministerie binnen het lucht- en zeegebied dat Peking had aangekondigd.

  De Standaard,

  Archipelstaten - staten van nauw met elkaar verbonden eilanden en de wateren daartussen - zijn soeverein in het zeegebied dat wordt bepaald door rechte lijnen tussen de uiterste punten van de eilanden.

  http://www.uno.be/abc7.htm

  Voorheen opereerde de Koninklijke Marine hoofdzakelijk op de Atlantische Oceaan, op grote afstand van het land waar zich een crisissituatie zich voordoet. Nu ligt het operatieterrein steeds vaker in een zeegebied dichterbij land.

  http://www.mindef.nl/marine/taken.htm