zeegod


zeegod 1.0

afbeelding

Bron: Hans Andersen
(CC BY-SA 3.0)

wezen van een hogere orde dan de mens dat men in polytheïstische godsdiensten aanbidt als de of een van de bovennatuurlijke machten die heersen over de zee en wat daarin leeft; god van de zee
Zowel in toepassing op de oppergod van de zeeën als op de lagere godheden die in de zee hun verblijf houden.

Semagram


Een zeegod…

is een god; is een wezen

  • [Attribuut] wordt vaak afgebeeld met een drietand of in het gezelschap van dolfijnen
  • [Geheel] maakt in een polytheïstische godsdienst deel uit van een hiërarchie van goden
  • [Plaats] leeft in zee
  • [Activiteit of handeling] heerst over de zeeën of enig deel of aspect daarvan en over wat in zee leeft
  • [Voorbeeld of specimen] is bv. Neptunus of Poseidon

Algemene voorbeelden


De tocht voert langs al deze groen of paars gekleurde monumenten. Ze hebben stuk voor stuk iets met de watergeschiedenis van Amsterdam te maken (gehad), of ze voeren in hun gevels afbeeldingen van Neptunus of andere zeegoden.

NRC,

Voor hij afscheid nam, ging hij voor het reusachtige aquarium staan waarin drie kwallen als malse glazen klokken rondzweefden en vroeg: 'Beleeft u veel plezier aan die beestjes?' 'Beestjes? Het zijn uiterst zeldzame Physalia's [...]. Ik noem ze Stheno, Euryale en Medusa, naar de drie dochters van de zeegoden Phorcys en Ceto.'

Cargo, Patrick Conrad,

In zijn jeugd heeft hij eens een sonnet geschreven ter ere van de Germaanse zeegod, die over de verdronkenen heerst. Het is het moment hem aan te roepen: o Aegir, Gott des Meeres.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,