zeegodin


zeegodin 1.0

afbeelding

Bron: Gérard Ducher
(CC BY-SA 3.0)

vrouwelijk wezen van een hogere orde dan de mens dat men in polytheïstische godsdiensten aanbidt als de of een van de bovennatuurlijke machten die heersen over de zee en wat daarin leeft; vrouwelijke zeegodheid

Semagram


Een zeegodin…

is een godin; is een wezen

  • [Geheel] maakt in een polytheïstische godsdienst deel uit van een hiërarchie van goden
  • [Plaats] leeft in zee
  • [Geslacht] is van het vrouwelijk geslacht
  • [Activiteit of handeling] heerst over de zeeën of enig deel of aspect daarvan en over wat in zee leeft
  • [Voorbeeld of specimen] is bv. Eurymone of Thetis

Algemene voorbeelden


Zij die vertelt, althans in het begin, is de zeegodin Eurymone, hij die vraagt is de nog jonge Hephaestus, de afzichtelijke eerstgeborene van Zeus en Hera die door zijn moeder vol afschuw van de Olympus af gesmeten is en onder de zee door twee godinnen wordt grootgebracht.

NRC,

In dit geval werkt het bijna als ironie, dat de god van de gedaanteverwisseling met zijn eigen wapen verslagen wordt. Er bestaan een paar varianten op dit verhaal: in de Georgica van Vergilius is het de bijenhouder Aristaeus die Proteus op die manier tot een antwoord dwingt, en bij Ovidius is het Thetis, ook een zeegodin, die op dezelfde manier door Peleus wordt overmeesterd, merkwaardigerwijs op aanwijzing van Proteus zelf.

De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

Amphitrite. Griekse zeegodin. Haar naam wordt vertaald als 'De allesomcirkelende derde'. Dit is een verwijzing naar het derde element, het water, dat de aarde omvat. Amphitrite is de oceaan die zich uitstrekt over de wereld, of het oerwater waaruit de wereld ontstaat. Amphitrite was in de Griekse mythologie een zeegodin; ze werd genoemd als de echtgenote van Poseidon. Ze werd de dochter van de zeenimf Doris en de zeegod Nereus genoemd, en is dus een van de vijftig nereïden (zeenimf, of zeemeermin).

http://www.nissaba.nl/godinnen/beschram.shtml

Ran (ook Rán of Rån) is een Noordse zeegodin uit het geslacht der Wanen. Ran is de zeegodin van de stormen en ze redt drenkelingen in haar visnet.

http://nl.wikipedia.7val.com/wiki/Ran_%28godin%29