zeeheld


zeeheld 1.0

iemand die een heldhaftige daad verricht in een strijd op zee; held in een zeeslag

Semagram


Een zeeheld…

is een held; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] verricht een heldendaad in een strijd op zee

  Hoofdsemagram: held


  Algemene voorbeelden


  De zeehelden uit onze vaderlandse geschiedenisboeken, Jan Pieterszoon Coen, Michiel de Ruyter, Piet Hein, beschreven als glorierijke gezagsdragers en geroemd om hun heldhaftige en fiere daden, in werkelijkheid zeerovers en piraten, hadden niet alleen voorkeur voor het Twentse hout, ook voor de daar gefokte vette geiten en kippen, die een dubbele functie aan boord hadden.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Tjerk Hiddes de Vries en Auke Stellingwerf zijn twee Friese zeehelden bij uitstek. In de 17de eeuw voeren zij als luitenant-admiraal voor de Admiraliteit, de zeemacht van Friesland. Daar hadden zij, in hoogtijdagen, het commando over veertig of meer schepen die voor oorlogsdoeleinden ingezet werden.

  http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/