zeekaart


zeekaart 1.0

afbeelding

(Publiek domein)

afbeelding

(Publiek domein)

kaart waarop kusten, zeeën, eilanden, rotsen, banken, diepten en ondiepten, getijden en stromingen, winden, vuurtorens, bakens e.d. ten behoeve van de zeevaart zijn weergegeven; kaart voor navigatie op zee

Semagram


Een zeekaart…

is een kaart; is een gebruiksvoorwerp

  • [Functie] dient voor de navigatie op zee
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt gebruikt door scheepslieden
  • [Medium] is gedrukt of digitaal
  • [Onstoffelijke inhoud] geeft aan wat nodig is voor de navigatie, zoals kusten, zeeën, eilanden, rotsen, banken, diepten en ondiepten, getijden en stromingen, winden, vuurtorens, bakens, kabels en pijplijnen, gevaren zoals wrakken enz.

Algemene voorbeelden


De eerste maal dat je een zeekaart onder ogen krijgt, zie je vast sterretjes. Het is dan ook geen sinecure om zonder voorkennis wegwijs te geraken in dit doolhof van lijntjes, symbolen, kleuren en afkortingen [...]. Op een zeekaart stellen de volle lijnen de dieptelijnen voor. Losse cijfers geven de waarden van puntmetingen weer. Om in een oogopslag een idee te krijgen van de diepte in een bepaalde zone, worden naast wit ook twee verschillende blauwtinten gebruikt.

http://www.vliz.be/docs/groterede/GR24_Zeekaart.pdf

Onderzoekers van de zeebodem kunnen de laatste tijd ook profiteren van gedetailleerde militaire zeekaarten die tijdens de Koude Oorlog zijn samengesteld met satellietmetingen.

De Standaard,

Bij de Dienst der Hydrografie in Den Haag worden, op basis van de verzamelde gegevens, zeekaarten vervaardigd ten behoeve van de internationale scheepvaart en hydrografische kaarten voor de lokale scheepvaart.

http://www.mindef.nl/marine/hydro.htm