zeekanaal


zeekanaal 1.0

afbeelding

(Publiek domein)

kanaal dat is aangelegd om zeescheepvaart mogelijk te maken naar havens in het binnnenland; kanaal dat toegang biedt tot de zee
Ook gebruikt als eigennaam.

Semagram


Een zeekanaal…

is een kanaal

 • [Functie] dient om scheepvaartverkeer naar zee mogelijk te maken
 • [Plaats] is rechtstreeks verbonden met de zee of leidt naar andere waterwegen die uitmonden in zee

  Hoofdsemagram: kanaal


  Algemene voorbeelden


  Dit op economisch gebied zeer belangrijke zeekanaal geeft Gent via de Westerschelde rechtstreeks toegang tot de zee.

  http://www.west-vlaanderen.be/bestuur/EEG/scheldemondraad.htm

  Op het einde van de negentiende eeuw besloot de Belgische regering een nieuwe haven te bouwen aan de kust van de Noordzee. Op 1 juni 1894 werd een overeenkomst afgesloten [...], waarin de voorwaarden werden vastgelegd betreffende de bouw en de uitbating van de nieuwe haven. Deze zou uit 3 onderscheiden delen bestaan: een voorhaven aan de Belgische kust; deze plaats werd "Zeebrugge" genoemd, hetgeen betekent "Brugge-aan-de-Zee"; een zeekanaal vanaf de voorhaven naar Brugge, een binnenhaven in Brugge zelf, gelegen ten noorden van de stad.

  http://www.zeebruggeport.be/mbz/index.asp?p=106

  De Havenkapiteinsdienst wijst de aanlegplaatsen voor zee- en binnenschepen toe, garandeert de veiligheid van de scheepvaart, op de kaaien en in de loodsen en ziet toe op de naleving van de politieverordening van de haven. De Havenkapitein zelf heeft een politionele bevoegdheid over het havengebied en over het zeekanaal.

  http://www.havengent.be/nl/02_i_7pa_3.htm

  Een rechtstreekse verbinding met de Schelde kwam in 1997 tot stand met de zeesluis van Wintam. Sedertdien heet het kanaal 'Zeekanaal van Brussel naar de Schelde' en kunnen zeeschepen tot 4500 ton doorvaren tot in de Brusselse voorhaven: Brussel heeft een zeehaven.

  http://www.rivertours.be/nl/boottochten/zeekanaal.htm,

  Een uitstekende gelegenheid bood zich aan bij de roeiregatta die het KMK organiseerde op het zeekanaal te Brussel en waaraan onze vereniging deelnam.

  http://www.antwerpen.kmk.be/KMK_30jaar.asp