zeemilieu


zeemilieu 1.0

het geheel van omstandigheden die samen de leefomgeving in of op zee vormen voor plant, dier en mens; leefomgeving, milieu van de zee

Semagram


Een zeemilieu…

is een milieu

 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op de zee als leefgebied

  Hoofdsemagram: milieu


  Algemene voorbeelden


  De norm - het verbod het zeemilieu ernstig aan te tasten - is een norm van dwingend recht (ius cogens). Dit betekent dat iedere staat of internationale organisatie erdoor gebonden wordt ongeacht zijn instemming.

  NRC,

  Haaien dreigen uit te sterven door overbevissing en dat zou een ramp betekenen voor het zeemilieu, zegt de organisatie World Wide Fund for Nature WWF.

  De Standaard,

  Het uiteindelijke doel [..] is de schadelijkheid van havenslib vooraf beter vast te stellen, zodat de opslagdepots voor vervuilde baggerslib optimaal benut kunnen worden en daarmee de vervuiling van het zeemilieu verder afneemt.

  http://130.37.129.100/english/o_o/instituten/IVM/envirofacts/stronkhorstnl.pdf,

  Japan wil dat beide landen samen een veilig opslagsysteem opzetten en samen onderzoek doen naar de gevolgen voor het zeemilieu van lozingen van atoomafval.

  NRC,