zeeniveau


zeeniveau 1.0

hoogte die, niveau dat het oppervlak van het zeewater op enig ogenblik heeft; niveau van de zeespiegel

Semagram


Een zeeniveau…

is een niveau

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt mede sterk bepaald door klimatologische omstandigheden, getijden enz. en is zeer variabel
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het wateroppervlak van de zee

  Algemene voorbeelden


  Ter hoogte van de huidige Leonardsstuwbrug wordt een sas gebouwd om het wisselend zeeniveau te regelen.

  http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/22098,

  Pas veel later ontwikkelen de zandplaten zich door aanslibbing en 'verlanding' tot permanent boven het hoogste zeeniveau uitstekende eilanden.

  http://www.veerdienst-maassluis.nl/historie.htm

  zeeniveau 2.0

  niveau van het zeeoppervlak als een gemiddelde waarde of referentiehoogte, zonder de hoogteverschillen door golfslag en met uitmiddeling van de peilverschillen van de getijdenwerking

  Semagram


  Een zeeniveau…

  is een niveau

  • [Functie] dient om hoogte of diepte te bepalen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een gemiddelde waarde met uitmiddeling van de hoogteverschillen die ontstaan door getijdenwerking

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • dalen, stijgen

   Paleoceen, ca. 65 - 55 miljoen jaar [...]. Het zeeniveau daalt sterk, dus over het algemeen afzetting van veel klastische sedimenten.

   http://www.geologischevereniging.nl/git/git.htm

   Door de temperatuursverhoging en het afsmelten van miljarden tonnen ijs steeg het zeeniveau tientallen meters.

   http://users.telenet.be/wouter.wylin/atlantisring/oorzaak.htm

   in voorzetselgroep


   • daling van het zeeniveau
   • stijging van het zeeniveau

   Met de hernieuwde daling van het zeeniveau tijdens de Würm-ijstijd viel de Noordzee opnieuw nagenoeg droog en werden de inmiddels vrijgekomen estuaria en baaien fluviatiel opgevuld.

   http://users.skynet.be/jeanpierre.schreurs/aardrijkskunde/belgierivieren.html

   Wetenschappelijk wordt als duurzaamheidsdoelstelling een maximale stijging van het zeeniveau met 2 cm per decennium vooropgesteld.

   http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/milieuthemas/klimaatverandering/zeeniveau-en--temperatuur/zeeniveau/,

   • beneden (het) zeeniveau
   • boven (het) zeeniveau
   • onder (het) zeeniveau
   • op (het) zeeniveau

   Nederland ligt gedeeltelijk beneden zeeniveau en heeft een aantal grote rivieren. Daardoor is er altijd kans op overstromingen.

   http://www.nederlandstraks.nl/content.cfm?id=1

   Waar België ligt ten opzichte van de zee, lijkt een gegeven waar geen Belg zich om bekommert. Op de vraag hoeveel van het land onder het zeeniveau ligt, is het even stil op het kabinet van minister Kelchtermans. Na enig speurwerk blijkt dat deel "verwaarloosbaar". "In België liggen zelfs de polders tot 5 meter boven zeeniveau", aldus een woordvoerder.

   NRC,

   Er zijn cirkeltochten vanuit aan de spoorlijn gelegen dorpjes en tochten van het ene dorpje naar het andere. Ze voeren door gevarieerd en bergachtig terrein tussen de 300 en 2300 meter boven zeeniveau.

   http://www.topo.nl/IND/Frankrijk/INDAlpenMaritimes.htm,

   Haar bron ligt bij Gouy-Le-Câtelet op het Plateau van Saint-Quentin. Ze ligt op 49° 59' 12,95" noorderbreedte en 3° 15' 59,40" oosterlengte, op 97 m boven het zeeniveau.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_%28rivier%29,

   Op dertien kilometer hoogte is de luchtdruk slechts een zesde van die op zeeniveau.

   NRC,