zeeoppervlak


zeeoppervlak 1.0

vlak gevormd door de bovenzijde van de zee; oppervlak van de zee

Semagram


Het zeeoppervlak…

is een vlak

 • [Materiaal] bestaat uit zeewater
 • [Positie] is het bovenste deel van de zee

  Algemene voorbeelden


  Anderen wijzen er echter op dat van Saint-Exupéry's toestel misschien nooit iets gevonden zal worden, omdat een vliegtuig dat met grote snelheid het zeeoppervlak raakt in duizenden stukken uit elkaar kan spatten.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • het zeeoppervlak afspeuren

  Hij bleef tot twaalf uur aan dek en speurde het zeeoppervlak af in het licht van de lantaarns en het licht van de maan.

  De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

  in voorzetselgroep


  • boven het zeeoppervlak
  • onder het zeeoppervlak

  Vaak was de planeet jaren achtereen omhuld door dichte gassen - tot vulkanen boven het zeeoppervlak uitstaken om de gassen naar het binnenste terug te zuigen.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  Tussen de beide eilanden Faial en Pico rijst vanaf meer dan 100 meter een rotsnaald op, die acht meter onder het zeeoppervlak eindigt.

  http://www.duiken.nl/