zeepolder


zeepolder 1.0

polder verkregen door bedijking van langs de zee aangeslibde gronden; polder in het kustgebied

Semagram


Een zeepolder…

is een polder

 • [Ontstaan] ontstaat door land te bedijken dat door aanslibbing uit zee hoog genoeg is geworden
 • [Plaats] ligt bij de zee

  Algemene voorbeelden


  Bovendien zijn de Vlaamse waterbeheerders van oordeel dat de IJzer en de zeepolders beschouwd moeten worden als een onderdeel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

  http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

  Er zijn verschillende type polders. Zo zijn er droogmakerijen. Dat zijn leeggepompte meren en moerassen. Er zijn ook zeepolders. Dit deel van Nederland was vroeger zee.

  http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120712_polders01

  In het Vroeg-Holoceen werd oude zeeklei afgezet, in het Laat-Holoceen jonge zeeklei. Dat gebeurde als bij vloed het zeewater door openingen in de strandwal de wadvlakte binnenstroomde en daar onder rustige omstandigheden fijn sediment afzette. De jonge zeekleigebieden bestaan nu uit zeepolders, die boven NAP liggen.

  www.malmberg.nl/web/file?uuid...,

  De Zeepolders bestaan uit jonge mariene, meestal kleiige afzettingen met een zandige of venige ondergrond.

  http://www.bodemacademie.nl/documenten/25.pdf,