zeereep


zeereep 1.0

afbeelding

Bron: David Rayner
(CC BY-SA 2.0)

deel van de zeeduinen vlak langs het strand

Semagram


Een zeereep…

is een strook land; is een deel

 • [Deel] bestaat uit zeeduinen
 • [Positie] grenst onmiddellijk aan het strand

  Algemene voorbeelden


  Om het achterland tegen de oprukkende zee te beschermen werd en wordt de zeereep beplant met helm om verstuiving van zand tegen te gaan.

  http://www.google.nl/search?q=cache:Z_xQoZL9k2UJ:www.duinbehoud.nl/briefveerman.doc+duinflora+site:.nl=nl=lang_nl,

  Soms ligt de duinwaterkering in de zeereep (dus vlak langs het strand), maar soms ook meer naar binnen toe.

  http://www.waterland.net/npschierm/

  Voor de flora zeer belangrijke biotopen vormen de vochtige duinvalleien, (matig) droge duingraslanden, zomen en struwelen op kalkrijke bodem, de zeereep en enkele schorregebieden.

  http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html