zeesleepvaart


zeesleepvaart 1.0

het slepen van schepen en zware, drijvende lasten over zee met zeesleepboten; sleepvaart op zee

Semagram


Zeesleepvaart…

is een activiteit

 • [Functie] dient om schepen en zware, drijvende lasten over zee te slepen
 • [Middel] gebeurt door middel van zeesleepboten

  Algemene voorbeelden


  De zeesleepvaart en haar taak [...]. Alles wat drijft wordt versleept: zuigers, baggermolens, bakken, pontons, dokken en bokken, oliebooreilanden, kranen, alle soorten schepen en sloopschepen. Over grote en kleine afstanden worden reizen gemaakt [...]. Een grote rol spelen de sleepboten in het bergen van en hulp verlenen aan schepen, die in moeilijkheden zijn geraakt.

  http://www.zeesleepvaart.com/zeesleepv.1.htm

  Naast de zeesleepvaart is er ook aandacht voor andere takken van sleepvaart en aanverwante maritieme activiteiten. Daarbij horen niet alleen de Rijn-, haven- en binnensleepvaart, maar ook de offshore-industrie, de berging en het zwaar-transport.

  http://www.digitalestadmaassluis.nl/sleepvaartmuseum/index.html