zeespiegel


zeespiegel 1.0

oppervlak van de zee
Vooral in toepassing op het zeeoppervlak wanneer zich dit door de afwezigheid van wind en golfslag als een min of meer plat vlak uitstrekt.

Semagram


De zeespiegel…

is een oppervlak

 • [Uiterlijk] is meestal een plat vlak
 • [Materiaal] bestaat uit zeewater
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vertoont meestal weinig of geen golfslag

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • gladde zeespiegel
  • kalme zeespiegel
  • vlakke zeespiegel

  Tegen de avond valt de wind helemaal weg en dat blijft de hele nacht zo [...]. De klotszee van overdag is veranderd in een gladde zeespiegel. Dat brengt een beetje rust aan boord.

  http://seamotions.blogspot.com/2011/05/op-weg-naar-bermuda-1.html,

  's Morgens en 's avonds was de zee op z'n best. De zonsopgang met een kalme zeespiegel en de zonsondergang waarbij de zon badend aan de horizon verdween.

  http://sabauniversum.punt.nl/?id=344576&r=1,

  Als gevolg van (mee-)windgradiënten en/of temperatuurinversies ontstaat soms in de atmosfeer een situatie waarbij geluidstralen een neerwaartse kromming ondervinden [...]. In bovengenoemde getallen is nog uitgegaan van een vlakke zeespiegel, waardoor de meervoudige reflecties via het wateroppervlak optimaal kunnen plaatsvinden. Echter in de praktijk wordt, zeker bij enige wind, het proces van meervoudige reflecties op de zee verstoord door de (dan) aanwezige golfslag.

  www2.vlieghinder.nl/ai/naslag.php?dir=CDrom/...,

  Stralend weer en een vlakke zeespiegel. Een feloranje gekleurde kotter en zelfgevangen kabeljauw.

  esloo.itsens.nl/esloo-media/.../Esloodirect_juni_10_DEF[1].pdf,

  zeespiegel 2.0

  oppervlak van de zee beschouwd als een niveau of ook als een gemiddelde referentiehoogte zonder de hoogteverschillen veroorzaakt door golfslag en met uitmiddeling van de peilverschillen door de getijdenwerking

  Semagram


  De zeespiegel…

  is een oppervlak

  • [Functie] dient om hoogte of diepte te bepalen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een bepaalde waarde; is vaak een gemiddelde waarde met uitmiddeling van de hoogteverschillen die ontstaan door getijdenwerking

   Algemene voorbeelden


   Tijdens de jongste ijstijd, die zo'n tienduizend jaar geleden eindigde, lag zoveel water als ijs op het land dat de zeespiegel toen ruim honderd meter lager lag dan nu.

   De Standaard,

   In het verslag van de Nationale herdenking van de ramp van 1953, lezen we dat minister Maij bij die gelegenheid opmerkte dat tweederde van Nederland "beneden de waterspiegel" ligt [...]. Wellicht doelde zij op het totale gebied dat zonder de bescherming van duinen en dijken, regelmatig van overstromingen te lijden zou hebben. Maar "de waterspiegel" is een vaag begrip, dat door velen wordt begrepen als de zeespiegel. En dan is de bewering grotendeels onjuist, want "slechts" 27 procent van Nederland ligt echt beneden het gemiddelde zeeniveau.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • dalen, stijgen

   Bij elke ijstijd daalde de zeespiegel, waardoor de Maas sneller ging stromen en meer erosie veroorzaakte.

   http://www.ping.be/buysen/geologie.html

   De poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt.

   http://archive.greenpeace.nl/smile/smile4.html

   Aan het begin van het Holoceen ligt de zeespiegel nog meer dan 100 meter onder het huidige niveau. De Noordzee bestaat dan nog niet: tussen ons land, Engeland, Noord-Duitsland en Denemarken ligt een toendra-achtige vlakte. Als het evenwel geleidelijk warmer wordt, stijgt de zeespiegel en wordt het land in toenemende mate overstroomd.

   http://www.prepal.nl/default.asp?paginaid=50

   in voorzetselgroep


   • daling van de zeespiegel
   • stijging van de zeespiegel

   Sommige wetenschappers achten zelfs een nieuwe kleine ijstijd niet uitgesloten en een daling van de zeespiegel evenmin.

   NRC,

   Een groot gevaar voor de Maldiven vormt het broeikaseffect en de daarmee sterk samenhangende stijging van de zeespiegel.

   http://users.pandora.be/dirk.goelen3/3%20de%20page%20malediven.html

   • beneden de zeespiegel
   • boven de zeespiegel
   • onder de zeespiegel

   Nederland ligt op de overgang van de hogere gronden in Duitsland en België naar de Noordzee. De ligging van ongeveer eenderde van het land beneden de zeespiegel is internationaal uitzonderlijk.

   http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

   De cade, ook wel cederjeneverbes genoemd (juniperus oxycedrus) [...] groeit alleen in de lagere gebieden van Zuid Europa tot op ongeveer 400 meter boven de zeespiegel.

   http://www.chi.nl/bibliotheek/imagesbib/chinieuwssept2003.pdf,

   Meer dan de helft van Nederland ligt nu onder de zeespiegel. Zonder dijken en gemalen met pompen die het water naar zee afvoeren, zou niet Zandvoort maar Amersfoort aan zee liggen. In het noorden en westen van Nederland zouden dan alleen wat duinenrijen, terpen en heuvels boven de golven uitkomen.

   http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001317.html

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen