zeespiegelstijging


zeespiegelstijging 1.0

het toenemen in hoogte van de zeespiegel; verhoging van het zeeniveau

Semagram


Een zeespiegelstijging…

is een stijging; is een gebeurtenis

 • [Object betroffen] heeft betrekking op de zeespiegel

  Algemene voorbeelden


  In verband met de verwachte zeespiegelstijging en de optredende bodemdaling zal in de toekomst periodiek worden bezien of aanpassing van de primaire waterkeringen noodzakelijk is.

  http://www.waddenprovincies.nl/site/fileadmin/imgfilemain/gen_img/Waddenbeleid/pdf/IBW_hoofdstuk_Kustverdediging.pdf

  Ons land wordt geconfronteerd met problemen als zeespiegelstijging, bodemdaling en rivieren die buiten hun oevers treden.

  http://www.eddyvanhijum.nl/nieuws_artikel.php?nieuwsID=55,

  De hoogste nauwkeurigheid wordt bereikt door ook de fase van de satellietsignalen te gebruiken. Dit kan leiden tot een foutenmarge van slechts enkele millimeters! Deze methode wordt o.a. gebruikt voor de bepaling van bodemdaling en zeespiegelstijging.

  http://www.seamasters.be/info/gps-ps.htm,