zeespin


zeespin 1.0

kleine geleedpotige met zeer lange poten, een lichaam dat versmolten is met de poten, organen in de poten, kleine haakjes aan het einde van de poten en een naar voren gerichte zuigsnuit, die leeft op verschillende dieptes, van relatief ondiep water tot dieptes van wel 7000 m, en die lijkt op een spin of hooiwagen

Semagram


Een zeespin…

is een geleedpotig dier; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, 1 mm tot 70 cm, waarbij de poten vooral de lengte bepalen en het lichaam nooit groter wordt dan enkele cm
 • [Bouw] is ongewerveld; heeft meestal acht poten, maar soms ook tien of twaalf; heeft een lichaam dat versmolten is met de poten en een achterlijf dat zo klein is dat het vaak moeilijk te onderscheiden is van de voorzijde
 • [Deel] heeft een naar voren gerichte zuigsnuit; heeft veel organen, zoals de maag, de darmen en de geslachtsorganen, die in de poten zitten; heeft pootjes met kleine haakjes om zich op de zeebodem te kunnen vastzetten
 • [Voortplanting] legt eieren die na de bevruchting naar speciale poten van de mannetjes, de ovigeren, verplaatst worden om de eieren onder het lichaam te bergen
 • [Plaats] leeft in zee op de zeebodem en de hierop groeiende planten en koralen en vaak in rotsachtige omgevingen of met algen en andere planten begroeide delen; leeft, afhankelijk van de soort, op verschillende dieptes, van relatief ondiep water, tot dieptes van wel 7000 m
 • [Woongebied] komt in alle zeeën ter wereld voor
 • [Leeftijd] wordt meestal ongeveer 1 jaar oud
 • [Gedrag] is waarschijnlijk meestal een vleeseter en soms een planteneter of een alleseter
 • [Gelijkenis] lijkt op een spin en op een hooiwagen
 • [Verscheidenheid] komt voor in meer dan 1100 soorten
 • [Betrekking of relatie] behoort niet tot de klasse der spinachtigen (Arachnida), maar tot een eigen klasse der zeespinnen (Pycnogonida)

RijkAnimalia; Dieren
StamArthropoda; Geleedpotigen
KlassePycnogonida

Algemene voorbeelden


De zeespinnen vormen een klasse geleedpotigen die ook voorkomen in onze zeeën. Ze doen denken aan spinnen maar hebben een aparte bouw van het lichaam. De darmen en de maag zitten in de poten en de mannetjes hebben aparte poten die de eitjes kunnen dragen. Ze worden allemaal tussen de 5 millimeter en 70 centimeter groot. Het zijn wel de poten die voor de grootte zorgen want het lijf van de meeste dieren is ten hoogste enkele centimeters. De meeste soorten eten andere dieren, maar er zijn ook planteneters en aaseters.

http://diertjevandedag.classy.be/geleedpotigen/gifkaakdragers/klasse_zeespinnen.htm

Zeespinnen behoren tot de Geleedpotigen (Arthropoda). Hoewel ze op spinnen lijken, vormen Zeespinnen een eigen klasse. Hun lichaam bestaat uit een kopborststuk en een zeer klein achterlijf. Het kopborststuk draagt vier paar poten en een naar voren gerichte zuigsnuit. De inwendige organen (darmkanaal, geslachtsorganen) bevinden zich voornamelijk in de vaak zeer lange en dunne poten.

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000626.html

Zeespinnen zijn een van de weinige dieren die geen echt lichaam hebben. De meeste organen zitten in de lange poten zoals de maag, de darmen en de geslachtsorganen. De pootjes eindigen met kleine haakjes om zich op de zeebodem te kunnen vast ankeren. Naast de zeepaardjes zijn het ook de mannetjes die voor de eieren zorgen.

http://diertjevandedag.classy.be/geleedpotigen/gifkaakdragers/klasse_zeespinnen.htm

Zeespinnen (Pycnogonida [...]) vormen een klasse van dieren uit de stam van geleedpotigen (Arthropoda) en de onderstam Chelicerata. Er zijn ongeveer 1160 moderne soorten. Zeespinnen komen wereldwijd voor en leven zonder uitzondering in zee.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeespinnen#Naamgeving_en_taxonomie

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de meeste zeespinnen

Het voedsel dat ze opnemen is plantaardig of dood materiaal zoals algen en aas. Maar de meeste zeespinnen eten ook holtedieren, borstelwormen, zeeslakken, zeeanemonen, poliepen en mosdiertjes. Ze prikken hun zuigsnuit er in en zuigen de lichaamssappen op. De prooien worden niet altijd gedood. Als ze genoeg sappen binnen hebben, stoppen ze en laten de prooi weer los.

http://diertjevandedag.classy.be/geleedpotigen/gifkaakdragers/klasse_zeespinnen.htm

 • de rode zeespin
 • de slanke zeespin
 • slanke zeespinnen

De rode zeespin heeft een erg slank lichaam met een forse stuiksnuit. De voorste looppoten dienen als eidrager, terwijl de andere 4 tot 6 paar poten eerder looppoten zijn. Hun lichaam wordt 1 tot 8 millimeter groot. Het zijn actieve zwemmers, meer dan de andere soorten zeespinnen. Ze voeden zich met poliepen en mosdiertjes. Je vindt deze zeespinnen langs de kusten van de Atlantische Oceaan van het strand tot diep in het kustwater.

http://diertjevandedag.classy.be/geleedpotigen/gifkaakdragers/zeespinnen/rode%20zeespin.htm

Slanke zeespinnen leven in het kustgebied, o.a. in poeltjes in het litoraal en sublitoraal tot een diepte van enkele meters. Ze eten zachte ongewervelden zoals poliepen en mosdiertjes. De Slanke zeespin is actiever en zwemt ook meer dan andere zeespinnen.

http://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/438/slanke-zeespin

met telwoord ervoor


 • 7 soorten zeespinnen

Langs onze kusten worden ongeveer 7 soorten zeespinnen gevonden, waaronder het michelinmannetje.

http://diertjevandedag.classy.be/geleedpotigen/gifkaakdragers/klasse_zeespinnen.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • de zeespinnen en de zweepspinnen
 • sponsen, zeespinnen, anemonen en isopoden

Spinnen (Araneae) zijn een orde van geleedpotigen die behoren tot de klasse van de spinachtigen (Arachnida). Andere spinachtigen worden ook wel met 'spin' aangeduid, zoals de zeespinnen en de zweepspinnen. De vertegenwoordigers van de orde Araneae worden daarom ook wel 'echte spinnen' genoemd om ze van de andere groepen te onderscheiden.

https://www.zoo-info.nl/home-top/geleedpotigen/spinachtigen,

Kelpwier bedekt de rotsen en daartussen vinden we grote gele sponsen, zeespinnen, anemonen en isopoden.

http://www.duiken.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • zeespinnetje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • stekelzeespin
 • zebrazeespin

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • zeespinnensoort