zeestraat


zeestraat 1.0

afbeelding

Bron: Astronaut photograph ISS008-E-21752
(Publiek domein)

nauwe doorgang van de zee tussen twee landmassa's; zee-engte

Semagram


Een zeestraat…

is een doorgang; is een deel

  • [Geheel] is een deel van de zee
  • [Positie] is gelegen tussen de kusten van twee landmassa's
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is nauw
  • [Gevolg of resultaat] vormt een doorgang

Algemene voorbeelden


Het was bijzonder belangrijk voor de belangen van het Britse rijk de controle over de zeestraten van Gibraltar en Suez te hebben, omdat dat Brittannië een meer directe toegang tot haar belangrijkste kolonie voor die tijd verschafte - India.

http://www.e-watchman.be/essays/dood_god.html,

Turkije was tijdens de Koude Oorlog strategisch van groot belang voor de Verenigde Staten. Niet alleen omdat het aan de Sovjetunie grensde, maar ook omdat tussen het Europese en het Aziatische deel van Turkije twee zeestraten liggen (de Bosporus en de Dardanellen) die de Zwarte Zee met de Middellandse Zee verbinden.

http://www.atlcom.nl/,

China voltooide zijn negen dagen durende zee- en luchtmachtoefeningen ten zuiden van de zeestraat die het door nationalisten beheerste Taiwan van het door kommunisten geregeerde Chinese vasteland scheidt.

De Standaard,