zeestroming


zeestroming 1.0

afbeelding

Bron: NOAA
(Publiek domein)

grote, continue beweging van zeewater dat zich stroomsgewijs in zeeën en oceanen verplaatst in een vaste richting

Semagram


Een zeestroom…

is een stroom; is een stoffelijke zaak

 • [Materiaal] bestaat uit zeewater
 • [Oorzaak] komt tot stand door uiteenlopende factoren zoals de temperatuurverschillen in zeewater en opstuwing door de wind
 • [Plaats] doet zich voor in zeeën en oceanen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan het klimaat beïnvloeden
 • [Activiteit of handeling] vloeit continu en in een vaste richting
 • [Wijze] kan zowel horizontaal gericht zijn als verticaal in de vorm van een neerdaling of opwelling of wordt beperkt tot de grote horizontale zeewaterverplaatsingen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op zeewater
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van een getijdestroming die een cyclisch karakter heeft

Algemene voorbeelden


Door de sterke aflandige zeestroming langs de kust van Zuid-Amerika welt daar koud dieptewater omhoog.

http://www.geografie.nl/index.php?id=640&tx_ttnews%5Bswords%5D=El+Ni%F1o+&tx_ttnews%5Btt_news%5D=664&tx_ttnews%5BbackPid%5D=502&cHash=6673dccc65,

In september wordt een deskundigendebat gevoerd over bodemdaling door gaswinning en de gevolgen voor kwelders, zeestromingen en zandtransport.

http://www.energie.nl/index2.html?evn/1993/evn93o121.html,

Hij kwam met gedetailleerde kaarten aanzetten, waar de zeestromingen voor de Bretonse kust op stonden.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

De vier afzinkgebieden van oppervlaktewater op aarde bevinden zich in de Atlantische Oceaan. De belangrijkste is in de Groenlandzee. In de afzinkgebieden zakt koud oppervlaktewater naar de diepzee. Het wegzakken trekt warm oppervlaktewater aan uit andere gebieden. Deze zeestromingen vormen het belangrijkste warmtetransport op aarde.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • verraderlijke zeestroming
 • zuidelijke zeestroming

De vele kettingen, kabels, draden, buizen en pijpleidingen dienen wel uiterst flexibel te zijn om verraderlijke zeestromingen en stormen het hoofd te bieden.

Nederlands Dagblad,

Zwem ook niet teveel recht op de boei af, maar houd rekening met een zuidelijke zeestroming en probeer de boei ruim rechts te ronden.

http://www.triathlonweb.nl/beach-challenge/

Vaste verbindingen


koude zeestroming


  Zie: koude zeestroming

warme zeestroming


  Zie: warme zeestroming