zeestroom


zeestroom 1.0

grote, continue beweging van zeewater dat zich stroomsgewijs in zeeën en oceanen verplaatst in een vaste richting

Semagram


Een zeestroom…

is een stroom; is een stoffelijke zaak

 • [Materiaal] bestaat uit zeewater
 • [Oorzaak] komt tot stand door uiteenlopende factoren zoals de temperatuurverschillen in zeewater en opstuwing door de wind
 • [Plaats] doet zich voor in zeeën en oceanen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan het klimaat beïnvloeden
 • [Activiteit of handeling] vloeit continu en in een vaste richting
 • [Wijze] kan zowel horizontaal gericht zijn als verticaal in de vorm van een neerdaling of opwelling of wordt beperkt tot de grote horizontale zeewaterverplaatsingen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op zeewater
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van een getijdestroming die een cyclisch karakter heeft

Algemene voorbeelden


Vaste zeestromen zijn grote stromen op de oceanen en zeeën die zich reeds eeuwenlang over duizenden kilometers bewegen en een vaste richting hebben.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll016/stromingen.htm

Eén van deze belangrijke zeestromen is de Golfstroom. De Golfstroom vindt zijn oorsprong in de Golf van Mexico, een enorm waterbekken. Over de Atlantische Oceaan stroomt deze ten westen van Engeland en Ierland noordwaarts naar Noorwegen. Een gedeelte komt door het kanaal en het Nauw van Calais naar de Noordzee en stroomt langs de Nederlandse kust van het zuidwestelijke naar noordelijke halfrond.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll016/stromingen.htm

In Straat Davis mengt de relatief warme West-Groenlandstroom zich met de zeer koude Labradorstroom. Daar waar beide zeestromen elkaar ontmoeten, ontstaat een opwerveling van voedingsstoffen, waarin plankton als basis van de voedselketen goed kan gedijen.

NRC,

Aan de eilandengroep aan de noordwestkust van Noorwegen ontstaat de Maalstroom, de krachtigste zeestroom op aarde.

http://www.gva.be/dossiers/-r/reizen/noorwegen.asp

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • horizontale zeestroom
 • verticale zeestroom

Het klimaat wordt voornamelijk bepaald door de volgende processen: [...] de processen in de oceanen, zoals horizontale en verticale zeestromen, zowel aan de oppervlakte als in de dieptes.

http://www.knag.nl/index.php?id=640&tx_ttnews[swords]=kroonenberg&tx_ttnews[tt_news]=770&tx_ttnews[backPid]=502&cHash=85e665817f&type=98,

Een andere mogelijke verklaring is de 'eigen' (zelfstandige) bijdrage van de oceaantemperatuur aan de temperatuur van de atmosfeer via verticale zeestromen.

http://www.libertarian.nl/wp/2008/08/de-staat-van-het-klimaatonderzoek-2008/,

Vaste verbindingen


koude zeestroom


  Zie: koude zeestroom

warme zeestroom


  Zie: warme zeestroom