zeevaartschool


zeevaartschool 1.0

hogeschool waar een wetenschappelijke en technische vorming in de zeevaartkunde wordt geboden en waar men kan afstuderen als scheepsofficier; hogeschool voor de zeevaart

Semagram


Een zeevaartschool…

is een hogeschool; is een school; is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Scheepslichten en lichtcombinaties van zeegaande schepen zijn geen ornamenten. De internationale bepalingen zijn zeer strikt. De materie is dan ook een verplicht onderdeel voor leerlingen aan de visserijscholen en de hogere zeevaartschool.

   De Standaard,

   Aanleiding tot het opzetten van de cursus was een onderzoek door Stichting De Noordzee waaruit bleek dat het milieu-onderwijs op zeevaartscholen tekort schoot.

   http://www.kvnr.nl/download/jaarverslag2000.pdf,

   De 22-jarige student aan de Hogere Zeevaartschool liep stage aan boord van een chemicaliëntanker en legde op die manier heel wat zeemijlen per schip af.

   Meppeler Courant,

   zeevaartschool 1.1

   gebouw waar een zeevaartschool is gevestigd

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Semagram


   Een zeevaartschool…

   is een gebouw

     Algemene voorbeelden


     Een tweetal gebouwen, die op dit moment in handen zijn van de gemeente Leiden: de Zeevaartschool aan het Noordeinde en het Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht.

     http://www.leiden.nl/gemeente/actueel/index.html