zeevarend


zeevarend 1.0

werkzaam in de zeevaart, hetzij op een handelsschip, vissersboot, hetzij bij de marine; die beroepshalve veel op zee vaart; als zeeman dienst doende

Algemene voorbeelden


Je genoot een opleiding zeevaartschool, scheepsbouw of industrieel ingenieur elektromechanica. Je hebt reeds de nodige ervaring opgedaan met schipmanagement of als zeevarend officier/machinist.

http://www.maritiemevacaturebank.nl/vacatures/vacature_details/133468/ahlers_belgium_n.v._technical_superintendent,

Hans was toen ik hem ontmoette 21 jaar en zeevarend bij de Koninklijke Marine.

http://www.trouwshop.nl/bridals/marijke-hans/marijke-hans.htm,

Stuur een verklaring mee van je onderwijsinstelling en/of de rederij waarvoor je zeevarend bent, waaruit blijkt dat je in de bovengenoemde periode zeevarend bent.

http://www.ovstudentenkaart.nl/Images/8118_tcm7-28936.pdf,

Zeevarend? Woonachtig in het buitenland [...]. Wie werkt in het buitenland [...] doet er goed aan gebruik te maken van een deskundige bij het invullen van de belastingaangifte.

http://www.tysmalems.info/2011/06/zeevarend-woonachtig-in-het-buitenland.html,

Als gelovige in Sinterklaas heb ik Zwarte Piet nooit als neger gezien. Ja, mijn oom Dolf, een zeevarende vriend van mijn tante, was een neger, maar die kwam vaker dan eens per jaar langs en bracht dan geen snoep, maar opgezette krokodillen voor ons mee.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • zeevarend personeel

Wat nog belangrijker is dan regels [...], is bewustwording onder het zeevarend personeel [...]. Daarom is het goed dat Nautilus, de vakbond voor zeevarend personeel, een onderwerp als asbest prominent op de agenda van de jaarvergadering zet.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1113008/2010/06/30/Zeevarend-personeel-weet-weinig-van-asbest.dhtml,

In 1751 werd tenslotte ook een examen ingesteld voor de hoogste rang onder het zeevarend personeel, namelijk die van schipper.

http://www.voc-kenniscentrum.nl/themas.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


zeevarend 2.0

die of dat een grote activiteit en bedrevenheid aan de dag legt in het varen op zee; de zeevaart intensief en bedreven beoefenend; zich toeleggend op de zeevaart

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • zeevarend volk

Als zeevarend volk dachten zij imperialistische aspiraties te mogen koesteren ten einde een overzees wereldrijk op te bouwen.

De Standaard,

  • zeevarend land
  • zeevarende natie
  • zeevarende mogendheid

IJsbrekers zijn economisch belangrijk voor de zeevarende landen in het hoge noorden.

De Standaard,

Nederland is van oudsher een zeevarende natie met een sterke afhankelijkheid van de zee. Traditioneel is de Koninklijke Marine dan ook altijd wereldwijd ingezet om de Nederlandse belangen zeker te stellen.

http://www.mindef.nl/marine/taken.htm

Vijf eeuwen later kent Vlaanderen nog altijd een zeer grote activiteit - wereldwijd - op het domein van waterbouwkundige werken [...]. Ondanks deze wereldbekendheid kunnen we niet zeggen dat we een grote 'zeevarende mogendheid' zijn met een traditie in zeewetenschappelijk onderzoek.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/zeewetenschappen/zeewet_content.html

zeevarend 3.0

betrekking hebbend op het varen op zee; de zeevaart betreffend

Algemene voorbeelden


De komende tijd zullen we alle zeilen moeten bijzetten om deze impasse te doorbreken en het imago van het zeevarende beroep en de zeevaartopleiding nieuw elan te geven.

http://www.kvnr.nl/download/jaarverslag2000.pdf,

En wat verdiende dat nou, dat zeevarend bestaan? Van de schippers wisten we al dat zij redelijk tot goed verdienden. Over het andere varende volk weten we minder.

http://www.nationaalarchief.nl/sont/hetvarendvolk.html

Voor lezers die zelf geen zeevarend verleden hebben moet ik even iets toelichten. Ook in voorgaande pagina's heb ik al gerept over het aanmonsteren van mijn echtgenote. Bij diverse rederijen konden de vrouwen van opvarenden voor langere of kortere tijd meevaren, maar dat moest wel als aangemonsterd lid van de bemanning [...]. Ze hadden meestal geen echt zeevarend beroep en werden daarom aangemonsterd als stewardess.

http://members.chello.nl/jrbruin/Maritiem/flevoland.htm