zeevisserij


zeevisserij 1.0

visserij vanaf een boot, zoals een trawler of kotter, op volle zee, wat meestal als beroep maar soms ook uit liefhebberij gedaan wordt

Semagram


Zeevisserij…

is visserij

 • [Soort] is, net als binnenvisserij en kustvisserij, een specifieke vorm van visserij
 • [Plaats] vindt plaats op volle zee
 • [Handelende persoon] wordt gedaan door beroepsvissers of soms ook door sportvissers
 • [Instrument] wordt verricht vanaf grote boten met trawlnetten, vanaf kleinere vissersscheepjes (kotters) met kornetten en in sommige gebieden ook vanaf boten met hengels
 • [Object betroffen] wordt onder andere gedaan om haring, makreel, kabeljauw, tong, schol of garnalen te vangen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt vooral gedaan als beroep, maar soms ook als vrijetijdsbesteding
 • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich ten opzichte van de kustvisserij doordat op volle zee en niet slechts in een strook van 22 kilometer vanaf de kust gevist wordt
 • [Voorbeeld of specimen] kan op de Noordzee onderverdeeld worden in grote visserij of trawlervisserij en kottervisserij op zee

Algemene voorbeelden


De visserij in Nederland is onder te verdelen in drie soorten. Zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij.

http://www.minlnv.nl/thema/visserij/brochure/inftvb.pdf,

Binnen de zeevisserij kunnen twee sectoren worden onderscheiden: - visserij met kotters - visserij met trawlers.

http://www.pvis.nl/

De minister betreurt wel dat Vlaanderen geen enkele inspraak heeft in het Europese quotabeleid, terwijl de zeevisserij een exclusief Vlaamse aangelegenheid is.

De Standaard,

De belangrijkste EU-regels voor de zeevisserij gaan over het gezamenlijk beheer van de visbestanden.

http://www.minlnv.nl/thema/visserij/brochure/inftvb.pdf,

Het grootste onderdeel van de visserij in Nederland is de zeevisserij [...]. Nederlandse zeevissers vissen voornamelijk op de Noordzee. Dat doen ze met twee soorten schepen: trawlers en kotters. Trawlers zijn grote schepen, die soms ook veel verder weg vissen, bijvoorbeeld voor de kust van Afrika. Trawlers vissen op haring, makreel en horsmakreel. Kotters zijn kleinere schepen. Ze varen meestal minder ver uit. Ze vissen ook dicht bij de kust. Met kotters wordt gevist op schol, tong, kabeljauw, wijting, schelvis en garnalen. Er zijn in Nederland zo'n 370 kotters en 16 trawlers.

http://www.minlnv.nl/thema/visserij/brochure/inftvb.pdf,

Voor de mensen die het nog niet weten; de naam gul is geen officiele naam voor een vis, maar een woord in de spreektaal voor kabeljauw tot ongeveer 10 pond. Het is waarschijnlijk de belangrijkste zeesportvis van Nederland en zeker ook één van de meest belangrijkste pijlers van de commerciële zeevisserij.

http://www.hengelsport.com/pub/?MIval=HS2_artikelen_zout=12

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de Belgische visserij
 • de internationale visserij
 • de Nederlandse visserij
 • de Vlaamse visserij

De Nederlandse zeevisserij kan worden omschreven als de visserij op commerciële vissoorten voor menselijke consumptie, die buiten de kustwateren plaatsvindt.

http://www.pvis.nl/

Opkomst van internationale visserij: de internationale zeevisserij zien we opkomen in de vorm van derde-landen akkoorden, en in internationalisering van visserijbedrijven.

http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

"Deze adviezen zijn niet definitief, want nu moeten de politici de knoop nog doorhakken en dan komt er meestal een compromis uit de bus. Maar er wordt altijd veel rekening mee gehouden. Het ziet er naar uit dat onze quota met nog eens tien procent gaan dalen. Dat is een drama voor de Belgische zeevisserij", weet Floorizone.

De Standaard,

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Vlaamse zeevisserij kan terecht in het altijd maar groeiende Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke.

De Standaard,

De Nederlandse zeevisserij heeft een structureel probleem. Technisch doet de zeevisserij het goed. De bedrijfstak is vernieuwend en beschikt over modern en efficiënt materieel. De arbeidsproduktiviteit is het hoogste van de EU. Maar in de kottervisserij - in omzet veruit de grootste categorie - zijn de netto resultaten beperkt en in sommige jaren zelfs negatief.

http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

Vaste verbindingen


grote zeevisserij


  Zie: grote zeevisserij

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • beroepszeevisserij

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • zeevisserijproduct