zeewaardig


zeewaardig 1.0

(Gezegd van vaartuigen)
geschikt om ermee op zee te varen; officieel geschikt verklaard voor de zeevaart

Algemene voorbeelden


Binnen de cruise kan een onderscheid worden gemaakt in zeecruisevaart en Rijncruisevaart. Bij een zeecruise wordt de reis gemaakt met zeewaardige schepen over zee. Bij een Rijncruise gaat het om reizen over de binnenwateren - meestal de Rijn - met daarvoor geschikte schepen.

http://www.portofamsterdam.com/start.html

De vader van Re Jana is een ervaren botenbouwer; hij is zo gefascineerd door de grootsheid van het project dat hij zijn weerzin tegenover de Rrattika overwint, en zijn vakbekwaamheid en trots inzet om een zeewaardig vaartuig te bouwen.

http://web.wanadoo.be/limburgradio/jeugdliteratuur/Index.html,

De clipper 'Stad Amsterdam' wordt geen replica zoals het VOC-schip 'Amsterdam'. Het schip moet immers zeewaardig en comfortabel zijn naar de eisen van deze tijd. Wel heeft Gerard Dijkstra, zeezeiler en architect van de nieuwe clipper, zich bij zijn ontwerp laten inspireren door de oorspronkelijke clipper 'Amsterdam'.

http://www.petervansteen.nl/home.htm?chapterID=24=231=8,

In 1974 schafte hij een zeewaardig zeiljacht aan om een wereldreis te maken.

http://home.tiscali.nl/sylvester/brel.html,

Verder moet er in de Europese context ook werk gemaakt worden van een verhoging van de BTW op buitensporige luxegoederen zoals limousines, zeewaardige jachten, privévliegtuigen en kostbare kunstobjecten.

http://www.sp.be/achtergrond/programma/toekomst/economie.asp,

Willi Betz is een Duitse transportonderneming met 8.000 werknemers, 8.000 vrachtwagens, vier veerboten voor vrachtverkeer voor binnenwateren en twee zulke veerboten die zeewaardig zijn, grote opslagplaatsen en een omzet van 750 miljoen euro per jaar.

NRC,

Omwille van de veiligheid, besluit de Provincie Zuid-Holland in november 1891 dat er een 'bekwame' stoomboot ingezet moet worden tussen Maassluis en Rozenburg. In het kader van de dienstverlening komt er in 1896, speciaal voor het veer tussen Rozenburg en Maassluis, een telefoonverbinding. Reizigers aan de Rozenburgse oever kunnen daardoor na het einde van de diensttijd naar Maassluis bellen. Er komt dan een zeewaardige sloep met één veerman (bij storm met twee veerlieden) over.

http://www.veerdienst-maassluis.nl/historie.htm

De nieuwe directie van Crédit Lyonnais verkoopt Tapies prachtige huis in Parijs en zijn zeewaardig jacht executoriaal en draait hem ook juridisch de duimschroeven aan.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


  • heel zeewaardig
  • amper zeewaardig
  • nauwelijks zeewaardig
  • niet zeewaardig
  • niet genoeg zeewaardig
  • niet langer zeewaardig
  • niet meer zeewaardig

Het scheepje strandde op het eiland Kalimantan en was niet zeewaardig.

Brabants Dagblad,

Ook het Franse voorzitterschap van de Europese Unie maakte toen van de strijd tegen amper zeewaardige tankschepen een prioriteit.

Staatscourant,

Inmiddels wordt ook de mogelijkheid onderzocht om in de Oost-Groningse Eemshaven een speciale groene sloopwerf te vestigen. Die zou zich dan moeten richten op zogenoemde probleemschepen, wrakken die niet langer zeewaardig zijn en gelden als afval.

de Volkskrant,

Alle kandidaat-vluchtelingen waren afgedropen, de havenkranen stonden er werkloos bij en de enige schepen in het havendok waren doorgeroeste barken die al lang niet meer zeewaardig waren.

De Standaard,

Moskou zowel als het bewuste Japanse bedrijf, Toen Trading Company, liet hierop met nadruk weten dat het gaat om onderzeeërs die niet meer zeewaardig zijn en die hooguit als schroot kunnen dienen.

NRC,

De Rival was als woonboot ingericht en diende al in Nederland als residentie voor het echtpaar De Hartog. Niet zeewaardig genoeg voor de oversteek naar Amerika, bleek de schuit toch prima geschikt voor het doorkruisen van de vele onbekende, moerasachtige gebieden die een groot gedeelte van de Oostkust beslaan.

De Standaard,

Een prachtig schip, een echte overnaadse puntgatsloep waar je heerlijk mee schijnt te kunnen zeilen. Deze schepen moeten, mits voorzien van een flinke kiel en een behoorlijke zeeman aan de helmstok, heel zeewaardig zijn.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

Al die pootjebadende uniformen - het was een kruising tussen soldaten die overhaast de vlucht nemen in nauwelijks zeewaardige bootjes en, vanwege het geschater, het opgewonden gegil en de hoog opgeschorte rokken, een groepje badende nonnen.

De meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo,

met werkwoord


  • zeewaardig maken
  • zeewaardig verklaren

En tóch zal Wouter Bos het nog vóór zijn pensionering (in 2027) beleven dat dit stelsel op de helling gaat. Dat is een scheepsbouwterm, die niet aangeeft dat een schip wordt gesloopt, maar dat het weer zeewaardig wordt gemaakt.

Het Parool,

Om de boten na het faillissement toch zeewaardig te maken waren extra-kredieten en 1 miljard frank subsidies nodig.

De Standaard,

Ook Europese landen, zoals Cyprus en Malta, doen vrolijk mee aan het zeewaardig verklaren van drijvende wrakken.

http://www.gva.be/dossiers/-o/olieramp/dossier.asp

Toevallig hoorde hij in Chili van een klant dat aan de Amerikaanse Westkust na een faillissement zes moderne en krachtige slepers in de etalage stonden. Ton Kooren kocht ze voor een prikje, maakte ter plaatse drie slepers zeewaardig en enkele maanden later sleepte de drie de ander drie via het Panamakanaal naar Rotterdam.

De Standaard,

Volgens hem verblijven er al 300.000 Liberiaanse vluchtelingen in het land. De kapitein vertrok vermoedelijk richting Ghana, een tocht van vier dagen. Maar volgens UNHCR-woordvoerster Christiane Berthiaume is het vrachtschip niet zeewaardig, en zijn de levensomstandigheden aan boord desastreus.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


  • onzinkbaar en zeewaardig

Waterdichte schotten voor en achter maken de zeekajaks onzinkbaar en zeewaardig.

http://www.seamount.nl/wat_is_seamount.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


zeewaardig 2.0

(Gezegd van verpakkingen, kisten, bagage, inboedel e.d.)
geschikt voor en bestand tegen het vervoer over zee

Algemene voorbeelden


Bij emigratie bieden wij de mogelijkheid uw inboedel zeewaardig te verpakken en te verschepen.

http://www.hofman.nu/

Ons aanbod: Lokale verhuizingen: Inpak en uitpak. Demonteren en hermonteren van meubelen. Gebruik van meubelliften [...]. Overzeese verhuizingen: Deur tot deur. Maritieme verpakking. Laden van zeecontainers of zeewaardige kisten. Douaneformaliteiten [...]. Luchtzendingen: Deur tot deur. Verpakking voor luchttransport. Laden in luchtwaardige kisten.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9916671/nederlands/ teksten/volledigetekst.doc