zeewaarts


zeewaarts 1.0

in de richting van de zee; naar de zee; naar zee

Algemene voorbeelden


Door de verzanding werd Brugge verplicht voorhavens aan te leggen. De eerste was Damme, nadien volgden zeewaarts Hoeke, Mude (nu St Anna ter Muiden) en tenslotte Sluis.

http://www.wat-betekent.be/Zwin.html

Ernest reed terug naar de verlaten villa (iedereen was zeewaarts) en haalde zijn spullen op.

Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

Ginds ligt de kust, op de onzichtbare kim; zeewaarts, bespeur ik geen enkel ship in the night. De gloed van nachtelijk Barcelona stemt vertrouwd.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Laat ze nooit zwemmen bij pieren, muien, golfbrekers, havenhoofden enzovoorts; daar de stromingen zeewaarts erg sterk zijn.

http://zid.nrz.nl/Html/Veel%20gestelde%20vragen.htm#Aanvang

Ruwweg loopt op de benedenrivieren de stroom driekwart van de tijd zeewaarts en de resterende tijd landinwaarts.

http://www.hydro.nl/pgs/nl/GEenGE_info_nl.htm

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een zeewaartse duinverbreding
 • een zeewaartse grensmarkeerder
 • een zeewaartse kustverdediging
 • een zeewaartse uitbreiding
 • een zeewaartse verbreding

Alternatieven zijn een zeewaartse duinverbreding of een combinatie van landwaartse en zeewaartse uitbreidingen.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/130/wd130.pdf,

De dorpsraad spreekt zich duidelijk uit voor een zeewaartse kustverdediging waar bij voorbaat doorbrekingen niet bespreekbaar zijn.

http://www.nhd.nl/Index/0,4731,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.nhd.nl%2FPagina%2F0%2C7106%2C15-1-5031-5034-1581123-1322-723605-%2C00.html,

Voorkomen moet worden dat in de direct landwaarts van de zeewering gelegen zone zich nieuwe, kapitaalintensieve functies vestigen, aangezien zeewaartse verbreding vaak niet of alleen met hoge kosten mogelijk is.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de provincies West-Vlaanderen en Zeeland [...] werd grenspaal 369 herplaatst op 200 meter van zijn oorspronkelijke stek. 369 is de meest zeewaartse grensmarkeerder die de scheiding tussen België en Nederland moet aangeven.

De Standaard,

met bijwoord


 • meer zeewaarts
 • meest zeewaarts

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de provincies West-Vlaanderen en Zeeland [...] werd grenspaal 369 herplaatst op 200 meter van zijn oorspronkelijke stek. 369 is de meest zeewaartse grensmarkeerder die de scheiding tussen België en Nederland moet aangeven.

De Standaard,

Groter wordend trekt de vis meer zeewaarts.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

met werkwoord


 • zeewaarts afdrijven
 • zeewaarts opschuiven
 • zeewaarts trekken
 • zeewaarts vloeien
 • zeewaarts waaien

Een estuarium mag niet verzanden en zeewaarts opschuiven, een duin mag niet chaotisch stuiven, een bos mag niet afsterven, enz.

http://home01.wxs.nl/~necov/wintermeeting1999_sv.html

Groter wordend trekt de vis meer zeewaarts.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

Traag en modderig vloeit de brede stroom zeewaarts.

http://www.cs.vu.nl/~nakisoen/suriname.htm,

De hemel was open en een lichte wind waaide zeewaarts.

Martha, Lut Ureel,

Fuchs licht zijn vrouw niet in over de ernst van de toestand, immers het is eb geworden en het schip begint nu langzaam zeewaarts af te drijven.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

 • zeewaarts blikken
 • zeewaarts kijken

Nu weet ik waarom gij in eenzaamheid van duinen zeewaarts blikt naar iedre stip; waarom gij bij mijn komst verbleekt en schreit.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • landinwaarts of zeewaarts
 • landwaarts en zeewaarts

Alternatieven zijn een zeewaartse duinverbreding of een combinatie van landwaartse en zeewaartse uitbreidingen.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/130/wd130.pdf,

Bezien wordt of de benodigde extra ruimte voor de kustverdediging landinwaarts of zeewaarts moet worden gevonden.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Bij de kust zal nader worden bezien of extra ruimte om dijken en smalle duinen te versterken in verband met de (versnelde) zeespiegelstijging landinwaarts of zeewaarts moet worden gevonden.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,