zeewater


zeewater 1.0

zout water van de zee

Semagram


Zeewater…

is water; is een stof

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is niet geschikt om te drinken
 • [Stoffelijke eigenschap algemeen] is zout
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van zoet water

  Algemene voorbeelden


  Ooit hadden wij ergens gelezen dat vroeger wel eens geprobeerd was om zoet water uit zeewater te winnen door uitvriezen. Echter, vanwege de lage kostprijs van alternatieve technieken [...], is dit uitvriezen van zeewater nooit toegepast.

  http://www.api.tudelft.nl/intreeredezondersoda.pdf,

  Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte temperatuursveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen.

  http://home2.pi.be/klas6/schoolactiviteiten/projectKampenhout/Sint-Servaeskapel.htm

  Het ergste scenario bestaat erin dat het peil van het zeewater over zeventig jaar zodanig gestegen is, dat de Maldiven bij de minste storm volledig onder water komen, aldus de minister aan het eind van een driedaags bezoek aan Sri Lanka.

  De Standaard,

  Bij het oppompen van de olie komt ook veel warm, sterk met sulfaten, koolwaterstoffen en zware metalen vervuild water vrij, dat bovendien twee tot vijf keer zo zout is als zeewater.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • zeewaterkas

  zeewater 2.0

  zee of zeegebied

  Semagram


  Een zeewater…

  is een water

  • [Afmeting] heeft een aanzienlijke oppervlakte
  • [Materiaal] bestaat uit zout water

   Algemene voorbeelden


   In de Nederlandse zeewateren is een grote hoeveelheid jonge kokkels aangetroffen.

   http://www.waddenzee.nl/fileadmin/mydocs/nieuwsarchief/2001/Duurzame_Visserij/Flinke_aanwas_jonge_kokkels_in_Nederlandse_zeewateren.html,

   De richtlijn streeft naar een beëindiging van de verontreiniging van de oppervlaktewateren, de territoriale zeewateren en de kustwateren door stoffen van de "zwarte lijst".

   http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

   Federaal kader voor goede kust- en zeewateren. Ons land heeft een nieuw federaal kader om een goede oppervlaktewatertoestand te bereiken. De nieuwe regeling geldt voor de kustwateren en deels ook voor de territoriale zee.

   http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=29452&LangType=2067,

   Alhoewel Nieuw-Zeeland weinig bevolkt is, zijn de teeltoorden ver verwijderd van de inlandse steden. De kwaliteit van de zeewaters wordt door de mosselboeren nauw in de gaten gehouden, in samenwerking met de kustbedrijven en mits een strenge regeling van de kustactiviteiten.

   http://www.nutriso.fr/nl/page5b_nl.html,

   De IJslandse visgronden behoren tot de zuiverste zeewaters van Europa.

   www.colruyt.be/colruyt/static/culinair/assets/folders/.../dvvis_n.pdf,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen