zeewatertemperatuur


zeewatertemperatuur 1.0

temperatuur van het zeewater

Semagram


Een zeewatertemperatuur…

is een temperatuur; is een onstoffelijke zaak

 • [Object betroffen] heeft betrekking op het zeewater

  Algemene voorbeelden


  De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee houdt echter rekening met de mogelijkheid dat het gif furathiocarb uit het bestrijdingsmiddel Apron weleens veel langzamer zou kunnen afbreken dan wordt gedacht. De lage zeewatertemperatuur en het zout van de zee vertragen het afbraakproces.

  NRC,

  Omdat de gemiddelde tropische zeewatertemperatuur stijgt, zal ook de verdamping stijgen met, naar verwachting, een toename van de bestaande neerslagvariabiliteit [...] als gevolg.

  http://www.wnf.nl/informatie/publicaties/pdf/klimaat.pdf,

  Een tegenwoordig veelgebruikte maat voor de sterkte van El Niño is de NINO3 index, dit is de afwijking van zeewatertemperatuur in °C ten opzichte van normaal voor de tijd van het jaar, gemiddeld over een groot gebied langs de evenaar (van 5° ZB tot 5° NB en van 90° WL tot 150° WL).

  http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html