zeewering


zeewering 1.0

het aanleggen en onderhouden van dijken of duinen e.d. die moeten beschermen tegen overstroming door zeewater; het weren van de zee

Semagram


Zeewering…

is een handeling

 • [Functie] dient om te beschermen tegen overstroming door zeewater
 • [Middel] gebeurt door aanleg en onderhoud van dijken, strandmuren, duinenversteviging enz.

  Algemene voorbeelden


  Om grote gebieden geschikt te maken voor gebruik, waren ingrepen nodig in de waterhuishouding: inpoldering, bedijking, zeewering, kanalisatie van rivieren en beken, bemaling, waterwinning en aanleg van nieuwe vaargeulen.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  zeewering 2.0

  afbeelding

  Bron: Ceinturion from nl
  (CC BY-SA 3.0)

  natuurlijke of kunstmatige verhoging die laaggelegen land tegen overstroming door zeewater beschermt; bescherming tegen de zee

  Semagram


  Een zeewering…

  is een wering

  • [Deel] bestaat uit een verhoging of barrière
  • [Materiaal] is vaak van zand, grond of steen
  • [Functie] dient om te beschermen tegen overstroming door zeewater
  • [Plaats] ligt voor lager gelegen land

  Algemene voorbeelden


  Duinafslag [...] baart om twee redenen in toenemende mate grote zorgen. Niet alleen vormen duinen een prachtig landschap, en bovendien hebben ze een belangrijke functie als zeewering.

  http://users.pandora.be/pandolfi/opdracht%20zeeland%20afgegeven.doc

  Over een lengte van 3,5 kilometer biedt de harde zeewering in het noorden bescherming. Hiervoor is een innovatief concept uitgedacht. Het ontwerp wordt een 'stenig duin met blokkendam' genoemd en is uniek in Nederland. De kern van deze wering bestaat uit zand. Aan de zeezijde worden vuistdikke stenen gestort met een doorsnede van gemiddeld 8 cm.

  http://www.maasvlakte2.com/nl/index/show/id/484/Harde+zeewering,

  Omdat de belasting vanuit zee door zeespiegelstijging in de toekomst groter wordt, zullen op termijn bredere en sterkere waterkeringen nodig zijn ter plekke van potentiëel zwakke schakels in de zeewering.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,