zeewind


zeewind 1.0

plaatselijke, koele wind die vanuit zee richting land waait en wordt veroorzaakt door het verschil in opwarming van de lucht boven land en boven zee

Semagram


Een zeewind…

is een wind

  • [Gevoelsindruk] is koel of fris
  • [Ontstaan] ontstaat door thermische luchtcirculatie waarbij de sneller opwarmende lucht boven het vasteland stijgt en gecompenseerd wordt door de koelere lucht die vanuit zee wordt aangevoerd
  • [Plaats] waait in de kuststreken
  • [Richting] waait vanuit zee richting land

Algemene voorbeelden


In kustgebieden ontstaat een lokale wind door de ongelijke opwarming van land en zee: overdag waait een zeewind en 's nachts een landwind.

http://users.telenet.be/geowisvlio/Aardrijkskunde/luchtdruk.htm

Zeewind is een lokale circulatie die in de buurt van het aardoppervlak van de zee naar het land waait, terwijl de grootschalige stroming als ook de wind boven de zeewindlaag aflandig is. Zeewind kan ook leiden tot een lokale versterking en/of draaiing van de wind bij een aanlandige grootschalige stroming. Zeewind wordt veroorzaakt door het verschil in opwarming van de lucht boven land en boven zee.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

De zeewindcirculatie bestaat uit een aantal karakteristieke elementen. Allereerst is er natuurlijk de zeewind zelf. Die waait in het onderste deel van de atmosfeer en heeft een typische dikte van 300 meter tot een kilometer. De maximale windsterkte van de zeewind is tussen 50 en 200 meter te vinden. Dit is afhankelijk van de dikte van de zeewindlaag en de sterkte van de wrijving met het aardoppervlak (ruwheid). Boven de zeewindlaag is een compenserende stroming aanwezig (de zogenaamde "return current"). Hierin stroomt ongeveer evenveel lucht terug naar de zee als door de zeewind het land op getransporteerd wordt. De laag waarin deze terugstroming optreedt is ongeveer twee keer zo dik als de zeewindlaag.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

Omdat de zeewind van de relatief koele zee naar het warme land waait kan deze in de tropen en subtropen voor de broodnodige verkoeling zorgen.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • frisse zeewind
  • koele zeewind
  • zilte zeewind

Ik adem diep de frisse zeewind in, ik recht mijn rug en zet mij schrap, ik stuur ons huis met vaste hand door de dag.

http://www.harrykies.nl/default.asp?keuze=columndetail=19

Hijzelf is dol op de ruimte en de rust van Helsinki. Je hoeft er niet voortdurend opzij te springen voor auto's, en in de waterstad bepalen schepen, kades, havens, weidse uitzichten over de Finse Golf, frisse zeewind en reusachtige meeuwen de sfeer.

NRC,

Hij werd wakker van de koele zeewind, die recht door de open balkondeuren de kamer inblies.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

U houdt van de zilte zeewind, van bedrijvige vissershaventjes, van grote baaien en kleine kreekjes, maar ook van de heidevelden waar legenden ontstonden en waar in de loop der eeuwen megalieten, calvariebergen en kapellen verrezen.

http://www.frankrijkhuis.nl/boeken/boeken.php?regio=Bretagne

  • harde zeewind

Enige uitzondering is het duinengebied aan de Nederlandse kust, daar kan worden "gesoard" ofwel: langs de duinhellingen vliegen, gedragen door de harde zeewind die tegen de duinwanden omhoog waait.

http://home.hetnet.nl/~ptnnistelrode/

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • opkomende zeewind

De opkomende zeewind doet het schip steeds harder deinen.

NRC,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen