zeezand


zeezand 1.0

fijn zand dat door de zee wordt afgezet of uit de zee wordt gewonnen; zand van de zeebodem of van de zeekust

Semagram


Zeezand…

is zand; is een stof

 • [Herkomst of oorsprong] is afkomstig uit de zee
 • [Ontstaan] wordt gewonnen door baggeren, zuigen of uitgraven of wordt door de zee afgezet
 • [Stoffelijke eigenschap algemeen] heeft een fijne korrelstructuur
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van in het binnenland gewonnen of zoet zand

Hoofdsemagram: zand


Algemene voorbeelden


Later zou men het gebied langzaam aan inpolderen. Hierbij moet men natuurlijk bedenken dat de dijken op (geologisch) jong zeezand werden gebouwd. Dat verklaart waarom er, later, in het gebied niet minder dan 30 dijkvallen (instorten van de dijk) zijn geconstateerd.

http://www.poseidon.be/Duikplaatsen.asp?goesesas,

's Werelds grootste baggerboot, Gerardus Mercator, graaft op 98 meter diepte een 32 diepe gracht in de zeebodem. Daarna volgt de horizontale berging van het tankopslaggedeelte en ten slotte bedelft de Mercator het gevaarte onder tonnen zeezand.

De Standaard,

Als gevolg van de grote vraag naar zand voor projecten is de productiecapaciteit van zeezand in IJmuiden maximaal bezet. In IJmuiden is slechts een winzuiger aanwezig om zand aan te zuigen.

Sp!ts,

In hoofdstuk 2, bij het bespreken van de randvoorwaarden bij het toepassen van zeezand als ophoogmateriaal, kwam eveneens aan de orde dat het overleg over de kwaliteitseisen terzake nog gaande is.

http://212.0.231.50/~hslzuid/algemeen/trace/tbnvt.pdf

zeezand 1.1

soort zeezand

Betekenisbetrekking


metonymie
Specifiekstof : soort stof
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een zeezand…

is een zand

   Algemene voorbeelden


   Zelfs indien men deze voegen zou opvullen met een fijn scheldezand of een zeezand voldoet men nog aan de doorlatendheid.

   http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/vergunningen/water/water_vragen.html,

   Bij nadere inventarisatie blijken er echter veel meer soorten zand te bestaan. Naast de ronde zeezanden zijn er ook hoekige rivierzanden, berghellingzanden en gletsjerzanden en ronde, matte woestijnzanden.

   http://www.gea-geologie.nl/informatie/zand.php

   Deze holocene zeezanden, behorende tot de Bligh Bank en Buitenbankenformaties, vertonen een tendens tot afnemende korreldiameter in noordelijke richting.

   resourcessgd.kb.nl/SGD/19831984/.../SGD_19831984_0008459.pdf,