zeug


zeug 1.0

volwassen vrouwelijk varken

Semagram


Een zeug…

is een varken; is een zoogdier; is een dier

 • [Leeftijd] is volwassen
 • [Geslacht] is vrouwelijk

  Algemene voorbeelden


  Tijdens de periode 1980-98 stijgt het aantal vleesvarkens, het aantal zeugen en het totale aantal varkens, terwijl het aantal bedrijven daalt.

  http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

  Een zeug heeft normaal twee worpen per jaar - biggen worden inderdaad geworpen - en doorgaans bedraagt een worp 9 tot 10 biggen, waar de boer er natuurlijk liefst 12 verwacht.

  De Standaard,

  De scherpe EW-conversies en het hoog aantal gespeende biggen per zeug getuigen naast uitstekend voer, van een optimale samenwerking tussen de varkenshouder en Brameco·Zon.

  http://www.brameco-zon.nl/index2.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • beklimmen
  • dekken
  • insemineren

  De vleesberen zijn intussen zo zwaar dat ze problemen hebben om een zeug te beklimmen.

  De Standaard,

  De beer dekt deze zeug en na drie maanden plus drie weken plus drie dagen (circa 115 dagen) worden de biggetjes geboren.

  http://www.veevleesei.nl/

  Meestal echter wordt de zeug kunstmatig geïnsemineerd.

  http://www.veevleesei.nl/

  als subject bij een werkwoord


  • biggen

  De gelten (een zeug die nog niet heeft gebigd) van het subfokbedrijf komen bij het vermeerderingsbedrijf.

  http://www.veevleesei.nl/

  met adjectief ervoor


  • een berige zeug
  • een bronstige zeug
  • een drachtige zeug
  • een nukkige zeug
  • een vruchtbare zeug
  • een zwangere zeug

  De tenten zijn bedoeld als tijdelijke opvang voor drachtige zeugen.

  De Standaard,

  Een meer recente ontwikkeling vormt het opsporen van berige zeugen die kunstmatig moeten worden geïnsemineerd.

  NRC,

  Groepshuisvesting voor varkens moet, met uitzondering van beren, zwangere zeugen vanaf vijf dagen voor de bevalling en zieke dieren.

  NRC,

  Een ras met uiterst vruchtbare zeugen maar minder goed vlees levert een boer veel minder inkomen op, en bestond dus niet.

  De Standaard,

  Gebruik van nieuwe dekstoel: Sommige beren aanvaarden deze niet. Aanbrengen van slijm uit de kling van een bronstige zeug kan helpen.

  http://www.agris.be/nl/vark/fokkerij/ki/sperma.html

  De boot is een drijvend dorp [...]. Beschutting vinden kan wel, maar dan moet ik de plaats delen met een nukkige zeug en een jongen met een lam been bij mij op schoot nemen.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een dragende zeug

  Om de wetenschappelijk vastgestelde scores te vergelijken met de ervaringen van deskundigen lieten de onderzoekers welzijnsdeskundigen een rapportcijfer geven voor een aantal management- en huisvestingssystemen voor dragende zeugen.

  http://www.stw.nl/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • basiszeug
  • everzeug
  • fokzeug
  • kettingzeug
  • kunstzeug
  • kweekzeug
  • lievelingszeug
  • moederzeug
  • opfokzeug
  • scharrelzeug
  • zadelnekzeug

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • zeugenbedrijf
  • zeugen-bh
  • zeugenbox
  • zeugenboxensysteem
  • zeugendrijfmest
  • zeugenhouder
  • zeugenhouderij
  • zeugenkut
  • zeugenlijn
  • zeugenmanagementsysteem
  • zeugenplaats
  • zeugenplan
  • zeugenstal
  • zeugenstapel
  • zeugenvoer
  • zeuggedrag
  • zeughouderij
  • zeugvarken

  zeug 2.0

  volwassen vrouwelijk wild zwijn

  Semagram


  Een zeug…

  is een everzwijn; is een zoogdier; is een dier

  • [Leeftijd] is volwassen
  • [Geslacht] is vrouwelijk

   Algemene voorbeelden


   Aan de zoom van het struikgewas verscheen een donkere borstelige beer [...], op de voet gevolgd door zes biggetjes, die vlijtig, neus tegen staart, als olifantjes in de rij liepen, terwijl de blekere zeug, schichtig rondkijkend, de korte processie sloot.

   De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

   Ze hadden urenlang op een veilige plek [...] het verliefde geknor van een wilde zeug zitten imiteren, tot ze in slaap waren gevallen. Dit was echter geen zeug [...]. Het was een mannetjesdier. En wat voor een. Een opgewonden, ongeduldige zwijnenbeer die had gegromd en geknord van hartstocht.

   Het goddelijke monster, Tom Lanoye,