zich ergens als gieren op storten


zich ergens als gieren op storten 1.0

zich ergens ogenblikkelijk naartoe begeven als zich daar iets bevindt wat voordeel oplevert, als er daar iets te halen valt

Algemene voorbeelden


Gedreven door onze angst om te overleven en vooral door de onmiddellijke bezorgdheid om de ravitaillering, stortten we ons als de gieren op de resten van het vernietigde dorp.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,