zich voortplanten als konijnen


zich voortplanten als konijnen 1.0

zich in een hoog tempo voortplanten; veel nakomelingen produceren

Algemene voorbeelden


Deze tweede grote roman van Hermans, die in 1951 verscheen, veroorzaakte tumult. Omdat Lodewijk ergens smaalt dat de katholieken zich voortplanten als konijnen, werd de schrijver voor het gerecht gedaagd wegens ‘belediging van het katholiek volksdeel’.

https://www.vanoorschot.nl/oorshop/ik-heb-altijd-gelijk-2/

zich voortplanten als konijnen 2.0

zich snel verspreiden

Algemene voorbeelden


"De mirakels die door Koerbagh en Dircks werden bestreden, planten zich voort als de konijnen, zij het dat ze voortdurend aan mutaties onderhevig zijn."

NRC,