ziekenwagen


ziekenwagen 1.0

afbeelding

Bron: Ramon Versteeg
(CC BY-SA 3.0)

afbeelding

Bron: Hombre del rio
(CC BY-SA 3.0)

voertuig dat snel naar een in nood verkerende zieke of gewonde medische hulp vervoert en de patiënt vervolgens naar het ziekenhuis brengt; ambulance; ziekenauto

Semagram


Een ziekenwagen…

is een voertuig; is een vervoermiddel

   Algemene voorbeelden


   Ik heb er onmiddellijk een geneesheer bijgeroepen, de ziekenwagen was er ook direct. Ik ben meegereden naar de kliniek.

   Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

   Voor de aankomst van de ziekenwagen zagen de agenten dat de zieke het bewustzijn verloor.

   De Standaard,

   Wanneer een oproep voor een ziekenwagen binnenkomt, stuurt het 100-centrum de ziekenwagen van het betrokken centrum uit en zonodig een reanimatiewagen.

   http://www.siamu.irisnet.be/Nederlands/accueil_nl.htm

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • aankomen
   • arriveren
   • komen
   • ter plaatse komen

   'Amai, amai', zei Alena, 'ik dacht dat er een ziekenwagen aankwam.'

   Pagadders, Leo Geerts,

   Toen de ziekenwagen arriveerde was de chauffeur al weer bij kennis. Keurig verpakt werd hij op de brancard geheven [...]. Met loeiende sirene schoot de ambulance weg.

   Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

   'Vervoer haar maar met een ambulance,' meent dokter Uyttersprot. De ziekenwagen komt. Ik heb niet eens mijn nachtgoed uitgepakt. Met hetzelfde tasje – nachtpon, kamerjas, handdoeken, zeep, kam, pasta en tandenborstel – lig ik lam in de ambulance met Carl aan mijn zijde.

   De bondgenoot, Marcella Baete,

   Het was al licht toen de ziekenwagen arriveerde.

   Rolex Explorer; Nachttrein, Luc Hanegreefs,

   De ziekenwagen met chauffeur en verpleger komt nog maar in vier procent van de gevallen te laat bij een gewonde aan.

   De Limburger,

   In Gistel is zaterdagmorgen een Belgische toeristenbus van de weg geraakt en in de gracht beland. De Gistelse brandweer bevrijdde 31 licht gewonden uit het wrak [...]. Elf ziekenwagens kwamen ter plaatse.

   De Standaard,

   Er kwam een ziekenwagen. Er werd een brancard uitgeschoven. Twee mannen in witte jassen met grijze ziekenhuispetten op, legden Cyvat op de brancard en bonden hem met riemen vast.

   Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

   • af- en aanrijden
   • voorrijden
   • wegrijden

   Een overleden meisje huilt in de liftschacht en onbestuurde ziekenwagens rijden af en aan.

   De Standaard,

   Een ziekenwagen was voorgereden en twee ambulanciers hadden het slachtoffer op een brancard naar buiten gedragen.

   Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

   Mevrouw Dalcia lag op haar canapé en zag doodsbleek. 'Een dokter. . .' De arts constateerde een lichte hartaanval en liet haar naar het ziekenhuis vervoeren. Toen de ziekenwagen wegreed, dacht juffrouw Lena: de kist. Die avond laat doorzocht ze de kamer van mevrouw Dalcia [...]. De groene kist stond in een uithoek van de zolder, daar waar de lamp niet reikte.

   Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

   • brengen
   • vervoeren

   Van de veertig Vlaamse kinderen in de tweede bus liepen er tien lichte verwondingen op. Ziekenwagens brachten ze naar het ziekenhuis in Aarlen.

   De Standaard,

   Na tien minuten werden de eerste slachtoffers al met twee ziekenwagens naar de kliniek gebracht.

   Russendisco, Wladimir Kaminer,

   Een ziekenwagen bracht Peres Cortes naar het Erasmusziekenhuis van Brussel.

   De Standaard,

   Op de fiets naar huis kreeg zijn vader een hartaanval en lag naar adem snakkend onder de fietstassen vol proefwerken, tot hij door een ziekenwagen naar het Grootziekengasthuis werd vervoerd.

   God’s gym, Leon de Winter,

   Wat te verwachten was gebeurde: de menigte werd uiteengedreven. Ziekenwagens vervoerden de gekwetsten.

   Iks, Johan Van Nijen,

   • staan

   Op het binnenplein stond een ziekenwagen.

   Na de siësta, Paul Koeck,

   Inez hoort opnieuw een sirene naderen, ze rent het huis binnen, en opent de voordeur, een grote ziekenwagen staat naast de stationcar, twee mannen in witte kielen stappen eruit.

   Liefdesdood, Oscar van den Boogaard,

   • uitrukken

   De klachten zijn zo aspecifiek en zo vaag dat in het overgrote deel van de gevallen de ziekenwagen nodeloos zal uitrukken.

   De Standaard,

   Een beetje verderop staat naast de gebruikelijke terreinwagens ook een ambulance. Hij maakt deel uit van het wagenpark van het ontmijningsteam, en is permanent stand-by. Ik weet niet of ik dat als geruststellend of verontrustend moet beschouwen en informeer voorzichtig of de ziekenwagen al vaak is uitgerukt.

   http://www.handicapinternational.be/content.asp?lng=2=253

   als object bij een werkwoord


   (Dit is een vorm van metonymie, aangezien je niet letterlijk het voertuig belt, maar de dienst/bestuurder ervan.)
   • een ziekenwagen bellen
   • een ziekenwagen opbellen

   Als het middel in de toekomst couranter zou gaan worden gebruikt, betekent het dat patiënten die een beroerte voelen aankomen of hun familieleden, niet de huisarts moeten bellen maar meteen de ziekenwagen.

   De Standaard,

   Een omstander merkte op dat haar knie bloedde en begon te zwellen en hij stelde voor om een ziekenwagen te bellen.

   Na de siësta, Paul Koeck,

   Ik legde haar neer op de vloer naast het bad en belde een ziekenwagen op.

   Mise-en-scène, Axel Bouts,

   Uiteindelijk belde Christine een ziekenwagen.

   Franklin, Thomas Lieske,

   'Zal ik een ziekenwagen bellen?' vroeg Carine toen Hannelore naast Van In neerhurkte.

   De vijfde macht, Pieter Aspe,

   We moeten vaak een ziekenwagen bellen omdat iemand in de goot ligt.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   ((vooral) in België. Wordt in België gebruikt, omdat je daar ambulances hebt van de MIVA (Medische Interventieploeg Verpleegkundige Ambulancier), PIT (Paramedisch Interventie Team) en MUG (Mobiele Urgentie Groep) met verschillende aanrijtijden.)
   • snelle ziekenwagens

   Snelle ziekenwagens en ziekenhuizen worden verplicht tot samenwerken.

   De Standaard,

   De snelle ziekenwagen met een urgentiearts aan boord raakte van de weg en botste tegen een boom. Er vielen geen gewonden.

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130115_00434257,

   Het oproepcentrum bepaalt of er een MUG moet uitrukken. Indien geen MUG noodzakelijk is, wordt een Paramedisch Interventieteam gestuurd. Er is dus niets bereikt, want het was net de bedoeling dat het zuidwesten van Vlaams-Brabant door een MUG met Nederlandstaligen zou worden bediend. Een PIT is niet meer dan een zeer snelle ziekenwagen. Als een MUG moet worden gestuurd, zal die nog steeds uit Tubeke moeten komen, want in Halle is er enkel een Paramedisch Interventieteam.

   http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50347770&LANG=nl,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: met

   • een ziekenwagen met zwaailichten en een loeiende sirene

   De ziekenwagen raasde met alarmerende zwaailichten en een loeiende sirene door de plassen op de badkamervloer en kwam met een smak tegen Felix 'rechtervoet tot stilstand.'

   De lift: naar het filmscenario van Dick Maas, Gerben Hellinga,

   in voorzetselgroep


   • in de ziekenwagen
   • in een ziekenwagen
   • in ziekenwagens

   Vervolgens werd Bran op een draagberrie geschoven en verdween hij in de ziekenwagen die daarna met huilende sirene in de richting van het plaatselijke ziekenhuis wegreed.

   http://www.patricklagrou.be/06TmainSK.htm

   Wij wachtten tot de artsen en verplegers Kings brancard in de ziekenwagen hadden geladen.

   Quissama, F. Springer,

   'De tijd ligt achter ons dat ernstig gewonden zo snel mogelijk in een ziekenwagen werden afgevoerd', zegt Ton Jansen, bedenker van het mobiele noodhospitaal.

   Intermediair,

   De drie passagiers verlieten op eigen kracht de beschadigde treinstellen en konden in ziekenwagens stappen.

   De Standaard,

   • met een ziekenwagen overbrengen
   • met ziekenwagens afvoeren

   De getroffen substituut werd inderhaast met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis.

   De Standaard,

   De meeste getroffenen werden met helicopters en ziekenwagens afgevoerd naar ziekenhuizen in Caen en Le Mans.

   De Standaard,

   De twee agenten van de federale politie die Van In hadden gemolesteerd (of was het omgekeerd) waren met ziekenwagens afgevoerd.

   De vijfde macht, Pieter Aspe,

   • per ziekenwagen

   De vier grootste reisbijstandsorganizaties repatrieerden de voorbije week meer dan 450 skitoeristen die benen braken of ligamenten scheurden [...]. De meesten namen het vliegtuig. Sommigen gingen per ziekenwagen, bij voorbeeld, als door een oogontsteking het felle licht boven de wolken meer kwaad dan goed zou kunnen doen.

   De Standaard,

   Wie in orde is met de aanvullende verzekering kan een beroep doen op de dienst "niet-dringend vervoer per ziekenwagen" als hij of zij naar een ziekenhuis moet voor een onderzoek of naar huis na een hospitalisatie.

   http://www.mloz.be/ai/index.html,

   • de sirene van de ziekenwagen
   • de sirene van een ziekenwagen
   • een sirene van een ziekenwagen
   • sirenes van ziekenwagens

   De melkman voelde aan mijnheer Farebrothers hals en aan de pols van de hand die het dienstwapen nog vasthield. Daarna begon hij driftig heen en weer te lopen. De poes liep hem daarbij voor de voeten tot de sirene van de ziekenwagen hun huis naderde en ze in de struiken vluchtte.

   Matrimony, Micheline De Ridder,

   Vaag klinkt in de verte de sirene van een ziekenwagen.

   http://www.mannetjevanderadio.nl/2003_11_09_archief.php,

   Dat het geluid werd gesplitst, weet ze nog, alles héél dichtbij of héél veraf. Een beetje zoals wanneer je naar het geluid van de zee luistert in de schelpen, 's zomers op het strand of zoals met de zwemklas iedere vrijdag: het galmende gejoel van haar klasgenootjes en de verre sirene van een ziekenwagen, daarbuiten in de stad.

   Werk, Josse De Pauw,

   Wat was er toch met de mens gebeurd dat hij niet meer leven kon zoals hier? In alle rust en in een paradijselijke omgeving? Waar waren al die auto's, al dat gehijg, geren, gesis, gepuf en gepeiger toch goed voor? En nu dacht hij voor het gemak maar even niet aan de zwaailichten van politieauto's en sirenes van ziekenwagens.

   De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • brandweer, ziekenwagen en politiediensten
   • ziekenwagens en brandweerwagens
   • politie, brandweer en ziekenwagens
   • de politie, de brandweer of een ziekenwagen

   Noodfax: Is een voorgedrukt faxformulier welke doven kunnen invullen en faxen naar de 100-centrale voor bijstand of hulp te vragen aan brandweer, ziekenwagen en politiediensten.

   http://home.tiscali.be/hetreddendgebaar/ Folder%20-%20DoofBewust.doc,

   In het zuidwesten van het land en Normandië hebben de prefecten van sommige departementen al benzinestations opgeëist om de bevoorrading te verzekeren van prioritaire voertuigen als ziekenwagens en brandweerwagens.

   De Standaard,

   De snelwegen in New Jersey waren alleen open voor politie, brandweer en ziekenwagens.

   De Standaard,

   Zoals altijd gonsde de ether met berichten van politie, brandweer en ziekenwagens en zoals altijd besteedde Tom er geen moment aandacht aan.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   Velen vroegen zich af of het de politie, de brandweer of een ziekenwagen was.

   http://www.patricklagrou.be/06TmainSK.htm

   • ziekenwagens, artsen en kinesisten
   • ziekenwagens en hulpverleners

   Het veiligheidskader wordt ten slotte aangevuld door ziekenwagens, artsen en kinesisten.

   http://www.sealover.be/nl/nl.html

   Ziekenwagens en hulpverleners werden met stenen en glazen bekogeld.

   Het Nieuwsblad,

   Vaste verbindingen


   vliegende ziekenwagen


    Zie: vliegende ziekenwagen

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • ziekenwagentje

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • brandweerziekenwagen
   • RK-ziekenwagen
   • Rode Kruisziekenwagen

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • ziekenwagenbestuurder
   • ziekenwagendienst
   • ziekenwagenoproep
   • ziekenwagenrit
   • ziekenwagenvervoer