zieneres


zieneres 1.0

vrouw die door bijzondere gaven of door tussenkomst van hogere of goddelijke machten in het bovennatuurlijke of in de toekomst kan kijken; vrouw die visioenen heeft; vrouwelijke ziener

Semagram


Een zieneres…

is een persoon

 • [Geslacht] is een vrouw

  Hoofdsemagram: ziener


  Algemene voorbeelden


  Toch was Hildegard geen theologe, maar zieneres - en dan nog van een heel bijzonder type. Ze beschikte als het ware over een speciaal zintuig in haar ziel. "Ik zie dit niet met de ogen van mijn lichaam en hoor het ook niet met mijn oren, en het is ook geen inbeelding in mijn hart. Ik ontvang dit allemaal niet langs mijn gewone zintuigen; ik zie het in mijn ziel zelf. Ik ben daarbij niet in extase, ik ben gewoon klaar wakker, dag en nacht." Reeds als driejarig kind had ze dergelijke ervaringen! Ze hield het allemaal zorgvuldig verborgen. Pas toen ze al een eind in de veertig was, vroeg ze aan niemand minder dan Bernardus van Clairvaux wat ze moest aanvangen met die steeds maar terugkerende visioenen.

  De Standaard,

  De dichteres is in de Nederlandse literatuur, zacht gezegd, een opvallende verschijning. Niet alleen uiterlijk, wegens haar rijzige klassieke gestalte die op alle drie haar boeken prominent is afgebeeld, maar ook om wat ze schrijft [...]. Van Daalen gebruikte intrigerende, duistere beelden die op zelfverzekerde, bijna visionaire toon werden neergezet. Op de omslag van de eerste bundel staat ze zelfs als een zieneres met een blinddoek afgebeeld.

  NRC,